ferradura en tránsito

Xuro que loitarei para que a miña lingua alcance o máis amplo uso social, dentro e fóra da miña comunidade, e obteña a máxima difusión e recoñecemento en todos os ámbitos sociais.(Noeli Pocaterra)

crítica de VINTE FRAGMENTOS DE MOCIDADE VORAZ (Tito Pérez Pérez, Toxosoutos)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 26 de Outubro de 2016 @ 8:24 p.m.

MOCIDADE E REALISMO

Tïtulo: Vinte fragmentos de mocidade voraz

Autor: Tito Pérez Pérez

Editorial: Toxosoutos

Voraz. Que sentido ten a mocidade se non é erguerse cada día para comer o mundo? Certo, tamén hai quen fai a mocidade equivalente de carencia de xuízo. E, se cadra é por iso mesmo, dirán os máis conservadores, o non ter unha perspectiva xusta das cousas lévaos a enfrontaren empresas que teñen máis de idealismo que de practicidade. A perspectiva xusta, xa estamos co xusto medio, co centro eterno, dirán os máis afoutos, porque que terá que ver iso con sentírense insatisfeitos nun mundo inxusto e quereren cambialo? Mais o certo é que é a mocidade a época da vida que se identifica coa vontade de procuraren meirande cotas de xustiza social. Velaí a voracidade. E porque restrinxir a voracidade unicamente á mocidade? Acaso esa voracidade non é tan necesaria en calquera outra época da vida do ser humano? Como mínimo felicitémonos porque haxa quen na madurez segue conservando esa voracidade.

                     Esa é voracidade que agardamos nada máis ler o título, mais non o seu único sentido de voraz. Porque o que atopamos é un exercicio de realismo que nada ten que ver co idealismo. Como se di na presentación editorial aquí non atoparemos compracencia, nin optimismo, nin autoaxuda. Desde a  primeira páxina, e afondando no acontecer colectivo de xeito minucioso e descarado, a obra convida a reflexionar sobre aquilo que está e preferimos ignorar. Un espello no que contemplar a nosa faciana máis censurábel. Esa que nos está a consumir vorazmente. A mocidade que atopamos aquí xoga a tenis, vota ao chou, vai de putas, é futboleira, falan galego mentres os maiores lles falan castelán, viven nunha sociedade que confunde educación con racismo, coa ilusión de montar un bisnniss, mais sen outra esperanza, sen outro folgo que lles alimente as ganas de prosperar. Un xeito de tirar da manta e deixar ao descuberto a verdadeira mocidade que vive a carón de nós, que no derradeiro dos relatos filosofa nun parladoiro onde beber é o único lóxico porque a deriva temática que nos ofrecen os protagonistas, no que é  o máis traballado relato do libro, non ten trascendencia ningunha.

                     Hai que valorar tamén o feito de rescatar a ética para o primeiro plano da actualidade, cousa que estamos pouco habituados a ler. E o mesmo feito de que o autor sexa aínda mozo ( A Coruña, 1983) ofrece unha perspectiva que afonda no realismo que preside a obra, porque, antes ca nada, Vinte frgamentos de mocidade voraz é un exercicio de  realismo en formato curto pois, agás o derradeiro, os outro dezanove son relatos curtos. En total vinte fragmentos de vida realista da mocidade de hoxe, unha mocidade carente de valores mais duns valores que os adultos non lles souberon ou quixeron transmitir. Sería moi doado cebarse nesa carencia de valores mais o certo é que viven nunha sociedade que nin llelos demanda nin se preocupou de que lles foran transmitidos. Vinte fragmentos da mocidade que temos, vinte panorámicas sobre ela, poden parecer poucas e en realidade son o que son, máis ca se ninguén se ocupase de analizar a mocidade que temos hoxe en día e se preocupase, despois, de darlle forma literaria, de darlle forma literaria fragmentaria ao que, de ningunha maneira, posúe carácter totalizador. Así que é misión do lector avaliar ata que punto esa mocidade fragmentaria que se nos transmite é quen de dar unha imaxe certerira da mocidade que temos, da mocidade que vive a carón de nós.

                     Tito Pérez Pérez, autor novo e xa édito, polo cal expresamos aquí a nosa ledicia, déixanos nestes Vinte fragmentos de mocidade voraz un realista aviso da mocidade dos nosos días. Agora cómpre a debida reflexión por parte de todos. Por parte da mocidade: a onde vai por este camiño? Por parte dos adultos: que erros cometemos para que  a mocidade nos saíra así? Porque de pouco serve un libro se non se reflexiona a redor del. Sen o ronsel reflexivo a que dea lugar fica como unha flor murcha no medio dunha primavera, agardando que se pense cales foron as causas da súa morte, por se hai lugar a  arrepentimento e e/ou expiación propicios para que tal cousa non volva a suceder. Polo ben da mocidade e polo noso ben.

Na parte negativa, o pouco coidado no uso do pronome persoal átono, con casos de lleísmo e de cheísmo.

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de TODO SER HUMANO É UN RÍO (Manuel Veiga, Xerais)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 19 de Outubro de 2016 @ 6:09 p.m.

O ILUSTRADO, SOBRE A  VIDA

Título: Todo ser humano é un río

Autor: Manuel Veiga Taboada

Editorial: Xerais

A trama deixou de ser un compoñente fundamental da novela hai ben tempo, como nos lembra Manuel Veiga e Todo ser humano é un río. Que na presentación editorial non se aluda ao  termo novela xa nos debe facer sospeitar que imos adentrarnos nun xénero fronteirizo. No seu lugar fálase de “historia”, pero non se trata dunha historia novelesca senón que obedece a un concepto moito máis amplo. Todo ser humano é un río é, en principio, a historia dun grupo de xente que se adentran na montaña, entre Galiza e Portugal, Serra do Leboreiro, o cal permite ao autor comentar libremente sobre o paso do tempo, sobre o acontecer histórico que permiten ver ou suxiren as pedras que conformaron as edificacións históricas. Entre as diversas suxestións que se lles aparecen e os relatos de xente que aínda queda na montaña confórmase a prosa deste peculiar libro que resulta moi difícil adscribir a  un único xénero. Porén isto é só o comezo, na procura de castelos na Penagache, e non contempla aínda a caracterísitica máis defintoria do libro, que  é a profusión de citas e autores incorporados á narración, con preferencia para escritores e pintores mais tamén con algunha incursión na sétima arte. Esta é de tal magnitude que renunciamos a ofrecer aquí nin sequera unha mostra pois serían moitos os esquecidos que quedarían no tinteiro. Pasados estes primeiros capítulos, o libro céntrase na descomposición da vida no campo, a súa conforontación coa vida cidadá e mesmo a diferenza entre a forma de vida mariñeira e a labrega, as distintas maneiras de entender  vida que hai no campo e no mar. Todo isto dá do autor a imaxe dun ilustrado do século XXI, posuidor de moitos e varidos saberes que nos ofrece nunha única narración con forma de historia, na que participan personaxes reais como Felipe Castro e, xa no final, Rosenda e Matías.

                     Pasados os primeiros capítulos, a narración céntrase en Monforte e adquire tintes autobiográficos, de estar centrado en vidas alleas pasa a ter como centro a propia historia familiar, en Monforte de Lemos e tamén en Diomonde, ás beiras do Miño, pero non será este o único río que alimente a narración, pois a esta tamén lle cómpre o concurso do Sil, Lor, Lóuzara, Mao e, naturalmente, o Cabe, como río que atravesa Monforte aínda que a vida monfortina estivo máis condicionada polas travesas do ferrocarril que polo feito de ser cidade atravesada polo Cabe.E, de Monforte falando, chega o momento de referirse a Manuel María, autor que pasa 40 anos en Monforte, pero Monforte case non se beneficia en nada de ter entre os seus veiños alguén do talle de Manuel María. Conta Manuel Veiga, e aquí o ton da narración xa se volve xornalístico, como Monforte non soubo integrar na súa vida a Manuel María e aínda lle tiñan algún medo por se influía nas novas xeracións. Pouco máis tarde serán Lois Pereiro e Sabela Ojea os destinatarios dos seus comentarios. Pois se coñeceu a Manuel María, tamén fixo o mesmo con Lois e Sabela, aínda que non fora membro do seu círculo íntimo as súas palabras teñen un valor importante polo atinado das súas conclusións.

                     Mais queda aínda o capítulo máis importante do libro, “Casa vixiada”. Se nos capítulos anteriores a profusión de citas e autores diminuíra considerablemente, aquí vólvese retomar aínda con maior proliferación. Permítasenos acudir a unha delas para mellor dar conta deste capítulo, trátase do conto de Cortázar “Casa tomada”, onde os seus moradores van recuando na habitabilidade da casa a medida que van sentindo uns ruídos raros até marcharen dela definitivamente, moi semellante ao que acontece co schmürz de Voris Vian, onde os habitantes dunha casa tamén van recuando mentres a guerra os vai  afectando cada vez máis até deixala por completo. Pois neste caso falamos do movemento contrario. Trátase do Pazo dos Muíños de Antero, preto de Monforte, onde vai hospedarse o protagonista, quen vai coñecendo e describíndonos este singular pazo páxina a páxina, coñecéndoo páxina a páxina cada vez mellor de feito que neste caso non se trata dun abandono senón dunha apropiación mediante o coñecemento, apropiación que o protagonista vai compartindo con nós até dar conta da súa rica historia, personaxe a personaxe. Constituíndo un conto longo ou mesmo unha novela breve dentro do conxunto do libro.

                     Todo ser humano é un río (de memoria) constitúe o libro dun ilustrado do século XXI, impagábel polos seus atinados xuízos, sempre ben ilustrados en citas, a cerca dos diversos temas que a vida, e estas páxinas, nos van poñendo diante dos ollos.

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

 

crítica de PERIFERIA ( Enzo Buonnora, Círculo Rojo)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 12 de Outubro de 2016 @ 7:19 p.m.

A REDOR, A SOIDADE

Título: Periferia

Autor: Enzo Buonnora

Editorial: Círculo Rojo

O poder da poesía como síntese humana, séntese na lectura deste poemario primeiro de Enzo Buonnora, no que se ispe diante se si mesmo e do verso, no eterno inverno que é a presenza do home neste mundo. O corpo nu, e  a redor a soidade, a redor a soidade mesmo nos momentos que alguén está con nós porque inevitabelmente despois estaremos sós, coma antes, expostos diante dun espello de palabras que, tratando de explicarnos, só nos describe. Unha boa dose de valentía e de sinceridade é o que cómpre para non afastar a vista dese espello tan pouco compracente que nos lanza de volta unha poesía existencial, pura análise da existencia como seres humanos.

                     Esta longa viaxe no tempo comeza nun “Arrabalde de silencio”, entre mazás príncipe e os represaliados de cada conflito, unha poesía narrativa con dadá exsangüe, onde maciñeira sucumbiu e as feridas na pel forman parte da voz narrativa,el, como escritor que dimensiona o poema na páxina pero taménos sabe facer breves e intensos, en todo caso queda alí, ali rexistarda a perda, porque cada relación é unha perda, invitabelmente unha nova historia e unha nova perda. Doce poemas antes d¨”As fronteiras do medo”, un longo poema no que amorea cargos contra si mesmo coa absurda esperanza de pulir a conciencia (25). Sempre existe aposibilidade da fuxida,pero esta só leva a unha traxectoria en espiral / que nos afasta do epicentro de todos os desexos (25). Habitamos nas fronteiras do medo, / agardando no soarego/ a que escampe (27). Ocultamos o rostro /nas certezas que delimitan/ un espazo ao noso redor (29). Ensimesmados, é duro  pensar/durante o camiño sen retorno que / sen chegar nuca ao éxtase, / resulta o suficientemente pracenteiro /como para manternos aletargados, / submisos, / cómodos, /como ausentes (30) Doémonos apenas como mecanismo / de resistencia  (32) UN londo poema que precisa un epílogo apegado ao cotián, como fórmula para atinxir certezas.

                     “Falamos” é un capítulo onde apoesía se volve prosa poética na súa maioría, un variado capítulo onde nin o sexo é satisfactorio, porque acabae  volevemso atoparnos na periferia do desexo, atendendo calquera son excepto aquel da miña propia voz (41), aínda que responde unha voz madura, conssecuente,  / liberándome de toda culpa (42), o tedio e  a soidade ameazan, ese sorriso previo á última despedida que nos volve deixar agardando, facendo acopio de toda  a sociabilidade, antes de volver á caverna dos meus desexos insatisfeitos, onde a soidade impera como o mandato da miña propia conciencia magoada(47) O cotián é insatisfactorio e nin o autopracer procura un descanso, un oasis, entre tanta indiferebza e soidade pregúntase para que serve a poesía, o finximento necesario preludio á poesía,  pero a verdadeira traxedia é non vivir e hai que seguir dando pasos adiante.

                     “Periferia”, malia dar nome ao poemario, é un pequeno capítulo narrativo, onde parece a compaixón como arma,a certeza de que un é moitos uns e a pregunta fundamental: como amar para que este amor sexa definitivo e non preludio da soidade?, e non se acha outra resposta que non sexa morrer todas as mortes porque non facelo é renunciar e a renucia non é posíbel ou desexábel.

                     Logo vén “Maianca” ( Maianka no índice) como territotio neutro, un novo territorio no que aventurarse, un rostro sen nome propio, mil veces definido porque nunca se acha definición defintiva, onde algúns poemas son en italiano, sen esa figura cínica / que tentou chorar polos mortos / tras fuxir do conflito (69), pero no que, á fin, ela vive sen min todos os clímax(71), así que Mainaca vólvese apenas un motivo para romper o silencio, un espazo comunicativo que pretende mantela ben dentro, un lugar onde vivir como se este fose o seu último instante xuntos, onde ela se recrea no medo dos seus medos, porque é sen as claves da ruta que se inicia a viaxe. Aínda que o poema tende a expresarse na páxina pode tamén ser tan breve como intenso pero iso non libra que Maianca sexa un territorio crepuscular, que existe porque a voz poética o pensa, malia todo, malia chegar por múltiples vías tamén é un lugar onde se  se perde pérdese todo, Maianca, ese desideratum, camiño de abstracción onde existo nestas pequenas mentiras, que sobreviven comigo, sen pertencerme (89)

                     O poemario remata con “Corenta aniversario”, que dá imaxe da fondura temporal destes versos que foron acumulándose no proceso que é o camiño da vida, onde volve á calor da amada vestido de cotián, poema descritivo, no que aquela calor é fuxidía, onde non se deixa de vivir nunha eterna despedida na que pasa as horas esperando, obstinándose nunha carreira / como sen-saída (99), co corpo magoado, se servise para algo / queimaría os restos que de home / quedan en min (101), pero nada evitará a soidade se non é a renuncia por completo: Non te procuro, / non te nomeo en cada figura, / forma ou silueta. / Acepto a miña voz roldando / a constelación de sinapses que delimitan / os meus propios actos, / sentíndome, por primeira vez, / enteiramente eu (108)

                     Boavinda a un novo poeta édito, dono dunha expresión contundente e introspectiva entre todos os cotiáns.

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de PLACEBO ( Jaureguízar, Xerais)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 5 de Outubro de 2016 @ 6:42 p.m.

UNHA SEGUNDA OPORTUNIDADE

Título: Placebo

Autor: Jaureguizar

Editorial: Xerais

Desde 2008 ( O globo de Shakespeare,Xerais) non sabiamos nada de Jaureguizar na narrativa para adultos de xeito que esta Placebo non só é unha novidade senón tamén reencontro. Reencontro dun autor nada compracente, nada ortodoxo, de prosa incisiva, descarada. Hoxe, no outono de 2016, proponnos un proxecto narrativo que representa unha segunda oportunidade, que é un mirar  a vida e atopala insatisfactoria polo que ben merecemos esta sgunda oportunidade para rematala da mellor maneira posíbel. Non é que o autor bravú perdera o ferrete, senón que desta vez vólveo á vida en xeral, ao amor en particular, para miralos de cara a cara e concluír que para resulteren aceptábeis precisamos unha segunda oportunidade que nos permita desvivir o mal vivido, re-vivir o que aínda nos queda baixo novas condicións que excedan o monte de insatisfaccións que fomos acumulando, reatopar a vida de novo e zugarlle todo o zume que esta estea disposta a deixarnos libar. O amor, o amor é un tándem ao que soben dúas persoas dun xeito azaroso e irracional, aínda que a elas lles parece consciente e voluntario (148) ese grande misterio que nos mantén ergueitos e no nome do cal vivimos os nosos días, polo que estamos dispostos a pagar o resto das nosas vidas.

                     A novela preséntanos a Roi, que despois dun accidente no aeroporto de París volve á casa con amnesia. E xa non é o mesmo  Roi, ben se decata a  súa dona, Beatriz, coa que está a apiques de iniciar trámites de divorcio e que con este novo Roi se sente á vontade e renuncia a continuar. Mais para engadir máis leña ao lume, resulta que este Roi tamén tiña unha amante, Helena, que tamén estaba a piques de divorciarse para viviren xuntos. O que acontece é que este novo Roi parece moi satisfeito con Beatriz polo que el si renuncia ás novas experiencias que lle ofrece Helena, a súa amante.Porén aínda todo é demasiado sinxelo. No fondo aniña a crise económica. Ela é a que leva a Roi a París, procurando vías de financiación para o concesionario que ten en Ribadeo e que o está a pasar mal. Alí, en París, vive o seu irmán xemelgo, a quen acode pedindo axuda, pois as cousas parece que lle van moi ben. Entón, máis que  memoria individual de Roi, a novela vólvese a historia familiar de Roi e o seu irmán. Unha historia familiar rota, pois os pais teñen que fuxir de Ribadeo por culpa do golpe de estado franquista. Alí malviven como poden até que a nai regresa a Ribadeo cun dos irmáns,  outro fica en París. A novela reconstrúe esa historia familiar rota, na que Roi e a  súa nai non se levan.

                     Placebo está escrita en primeira persoa, a primeira persoa que que agardamos dunha sociedade consumista, moi atenta á descrición, á marca, á posesión. É unha novela realista e sentimental, onde o amor é ese placebo que anuncia o título. Unha substancia que carece de accción curativa mais que o doente tómaa convencido de que é realmente eficaz; ten o aspecto, gusto e forma dun medicamento verdadeiro mais non posúe princio activo ningún. Por iso o de sentimental hai que tomalo ente comiñas, descarnadamente sentimental. Os sentimentos teñen moito que ver na trama novelesca, sen eles non existiría trama, toda a  trama se apoia neles, na procura da felicdade ou, por non ser tan optimista, da mellor maneira de pasar os días neste mundo. Os protagonistas cren que merecen unha segunda oportunidade, e a novela plantexa esa segunda oportunidade, como  a única maneira de saír airoso deste conflito que se  chama vida. A única maneira de saír airoso aínda que sexa mediante o efecto placebo que os sentimentos operan neles.

                     Jaureguizar xoga coas emocións e logra unha novela emocionante. Cunha estrutura baseada no trío alternante, é Beatriz o auténtico nó da novela, sendo Roi e o seu irmán o complemento que precisa para ser feliz, para resistir nesta vida. Eles son os seus placebos. Visión descorazonadora da vida, se  se quere, mais aquí é onde hai que preguntarse se os placebos son realmente eficaces, como mínimo como paliativos da dor que resulta inherente ao feito de  existir. Se polo menos ese placebo está aí sempre será mellor ca nada, sempre poderemos dicir que aínda nos queda, polo menos, ese placebo, ineficaz, si, mais aparentemente efectivo, polo menos aparentemente. Jaureguizar xoga coas emocións nunha novela falsamente sinxela porque xa se está a ver todas as cavilacións a  que dá  lugar.

 

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

 

crítica de CORPO-CIRCUÍTOS.MÁQUINAS DE SUBXECTIVACIÓN ( Abraham Rubín, Euseino?)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 28 de Setembro de 2016 @ 6:26 p.m.

A FEIRA DA VIDA BAIXO O  OLLO DA FILOSOFÍA

Título: Corpo-circuítos. Máquinas de subxectivación

Autor: Abraham Rubín

Editorial: Euseino?

Pretender negar que o capitalismo modela e conduce as nosas vidas é inútil ademais de mentireiro. O maquínico do capitalismo é o punto central a partir do cal teñen lugar as conformacións colectivas (económicas, sociais, políticas). Por iso ofrece a posibilidade da creación, dun novum contínuo: a conformación co outro, a escoita do outro (tamén se o outro non é humano) (22) O cocepto de máquina é algo novo para o lector pouco  avezado en lecturas fiolosóficas.Aquí emprégase ( con Deleuze e Guattari) como signo a partir di cal poder acceder a unha apertura de sentido respecto a todo aquilo implicado no social e que, ao mesmo tempo, condiciona o vivido a nivel persoal (27). Todo é máquina, inclusive e sobre todo, a sociedade. Unha sociedade capitalista que se apropia da memoria e da reprodución do procesos de semiotización. Todos somos suxectividades nas cales a máquina imprime modelización ao efecto, desde a escola,a sociedade ou os media como púlpito. A subxectividade é a materia prima do desenvolvemento social. Neste primeiro capítulo estúdase a máquina como conformadora de subxectividades dentro do sistema capitalista, suxectividades de enunciación ou subxectividades de enunciado, así como as relacións que se establecen entre as subxectividades, a  relación co outro, xogo  de rostros e máscaras que nos identifica apelando á clase social, familia, profesión etc. O capitalismo funciona así como unha superficie de incrición que conduce á subxectividade (69)

                     A seguir céntrase na produción de subxectividades como biopolítica, estudando o contexto no cal xorde o concepto de biopolítica, biopolítica e biopoder ( como mecanismo do capitalismo) para o cal a acode aos conceptos de gobernamentalidade  e poboación así como ao goberno do económico pois a subxectivación económica é unha das que nos é impósibel desfacernos. Mais queda aínda outro concepto que esgalla do que vimos de dicir: o concepto de mercado, estudando o paso do liberalismo ao neoliberalismo, o homo aeconomicus e o biopoder da economía, introducindo diferenciación entre moeda de cambio e moeda de crédito, nun momento onde a soberanía estatal non depende do pobo senón do desenvolvemento do capital. Rematando co estudo da biopolítica das catástrofes (nunca máis de actualidade pois na política sempre hai alguén-e ese alguén sempre é o mesmo- que quere meter o medo aos outros no corpo da xente. Afortunadamente tamén hai unha biopolítica da resistencia ao poder, á orde establecida.

                     O terceiro capítulo, “Producción da subxectividade como traballo” comeza estudando a relación entre o Estado e o fordismo, a implantación política económica en base á cal se modela  a sociedade, o capitalismo cognitivo ou posfordista, Ford-Keynes-Taylor, Marx coa plusvalía absoluta e relativa,a  máquina como obxecto que encerra o saber e a  destreza dos traballadores, a máquina (que non é algo externo ao ser humano) como creadora de relacións sociais, circuíto, a máquina social que xa albiscara Marx. Pero a forza produtiva dominante é o  coñecemento, o intelecto dos traballadores e traballadoras devén decisivo na valorización capitalista pero ao mesmo tempo é algo inalienábel, polo que pode ser unha ferramenta emancipatoria se é capaz de chegar a formar, finalmente, un traballador-social conformado por subxectividades en resistencia e cooperación(138). Ese mesmo capitalismo que se está  a descompoñer e para o que todo é mercadoría, onde a máquina substitúe ao traballador. A expansión capitalista non pode ser contínua,pero a disminución do valor da mercadoría si, segundo Jappe. Ese sería o contexto no cal aparecería a financiarización económica baseada no crédito, a débeda como anticipación das ganancias capitalistas. Detense no biocoñecemento, en internet, nun tempo ode o propio tempo de ocio é algo produtivo, onde todo traballador é consumidor, para rematar estudando o traballo doméstico, a muller no traballo, o traballo emocional.

                     O cuarto capítulo céntrase nun sistema social que funciona basicamente mediante relacións de  débeda, a débeda é o elemento fundamental das relacións de alianza, que xunto á filiación son as cadeas de inscrición do socius. E o diñeiro? O diñeiro non é máis que unha unidade de contabilidade. Estúdase o don, o  xogo de agasallos, o contradón, que se non se devolve inmediatamente é débeda, vivimos na sociedade da débeda, ese desaxuste entre o que se dá e o que se recibe. Loxicamente tamén se fixa na relación entre don e perda, todo é perda, vivir e sacrificio. E na teima en controlar o que sucede arredor, o cal provoca que nada suceda. Toda negociación é unha procura de xustiza, mais xustiza e dereito non son equivalentes. Todo don leva consigo unha obriga, un vínculo, unha débeda. Débeda e culpa, sempre que hai débeda hai culpa, e desde nenos somos educados na cultura da culpa, na moral da culpa. A débeda é infinita e iso debería ter consecuencias éticas e políticas. É mediante a figura da débeda como o cidadán se subxectiva en liña co modelo herdeiro do homo aeconomicus. A débeda, esa memoria de futuro, esa negación do don. Todo cidadán está unido aos demais en termos de débeda. O capitalismo actual impulsa unha subxectivación que asume que todas as persoas somos debedoras e, polo tanto, culpábeis.(199).  Remata estudando as consecuencias da financiarización económica, unha financiarización para a que todos somos traballadores, consumidores, usuarios, debedores, onde son os cidadáns os que teñen que asumir os riscos e onde se algo podemos facer é en consonancia co outro.

                     O quinto capítulo comeza sentando que o comunismo é a base de tod sociabilidade humana e que o capitalismo asimila todo o exterior: O que cómpre é asumir a relevancia que o outro ten na conformación das nosas subxectividades (209).Despois acode á etimoloxía de común para fixarse na relación entre o eu e o outro para pasar a analizar a relación entre posíbel,virtual e real, definindo a sociedade como o conxunto de condicións baixo as cales o ser humano pode efectuar mellor a   súa potencia (217). Para tratar despois un tema que preocupa moito aos poetas:os desaxustes entre a comprensión e a comunicación, as posibilidades de significar e o significado en concreto, porque a comunicación é un constitutivo inherente á actual condición humana (221), a comprensión, o diálogo, a imposibilidade de entendemento, a violencia exercida sobre os corpos que non se queren deixar identificar baixo categorías impostas desde unha posición de poder(225). Estuda a singularidade sen esquecer internet,o capitalismo como paralizador da imaxinación a través do consumo, nunha sociedade na que o desexo prefabrícase e a imaxinación se paraliza. Neste contexto xorde a utopía como acción transformadora fronte a un capitalismo que se apoia na fragmentación da psique fomentando o útil e alonxándose das áreas creativas. A utopía, que focaliza o seu interese na colectividade, sabendo que o cadeado semiótico do capital non se abre de xeito individual, a utopía como ruptura para que outra política poida ter lugar, outra semiótica. Para rematar co estudo do compartido, que non é homoxéneo, non é fusión. A palabra ensamblaxe cobra un sentido especial, somos fracción e somos potencia. Ir alén da nosa identidade individual na procura dunha conformación común pero diferencial é unha das derivas coas que cremos que o desexo segue a funcionar (251). Porque necesitamso rehabilitar o desexo.

 

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

 

crítica de AUGA A TRAVÉS (Dores Tembrás, Apiario)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 21 de Setembro de 2016 @ 5:48 p.m.

ASOLAGADOS

Tïtulo: Auga a través

Autora: Dores Tembrás

Editorial: Apirario

É absolutamente desolador ver como desaparece abixo as ugas o lugar onde medraches e fixeches vida deica entón. Os días afogados é un filme documental sobre o lugar de Aceredo, Ourense, asolagado para dar lugar ao encoro de Lindoso. Os habitantes nada puideron facer para salavar os seus fogares e as súas terras. Anos antes, sabendo que todo estaba a piques de perderse, Francisco Villalonga e outros veciños comezarona gravar coas súas cámaras domésticas. O resultado é un filme documental que convida á reflexión sobre os mecanismos con que actúa o poder, sobre a tensión entre o existencial e o político, entre o pasado e o presente. E para Dores Tembrás resultou un conxunto de impactantes imaxes que deron lugar ao poemario que agora presenta.

ti sabes

a rapiña da auga

ese frío encarnado nas meixelas

a aldea no asedio

                     Non hai máis remedio que concebir o feito como unha ferida.

a escrita sostida na ferida

sempre o manancial

que nutre palabras dosbedientes

unha non permite que cicatrice

                     Como unha fenda que non deixa cauterizar, até

discernir

coma nun instrumento

a altura que ansías

enxertar o poema

                     De súpeto, o que foi vida vólvese memoria asolagada, presente asolagado onde o pasado pervive como memoria dun tempo que xa non volverá ser senón auga.

porque estamos no noso sitio

ata que a  auga nos cegue

                     O tempo vólvese nada, un verbo inconxugábel.

metros cúbicos de nada

                     E o verso é frío, transido da violencia manancial.

pero se nos botan

hai que ir

                     Receptáculo dunha vontade sen fendas. O futuro que non tes máis remedio que encarar sabendo que deixas o pasado asolagado.

                     Esta Auga através lembra moito Tedempo ( Xosé Lois García). Salvando as distancias, que son moitas. O de Xosé Lois é un poemario que nace dunha seca que deixou o Miño no seu cauce natural, permitindo ver todo o que asolagou o encoro de Belesar. Mentres que este é sobre un asolagamento. Mais os dous reflexionan sobre un tempo sen futuro, o tempo que quedou no fondo das augas.

cando a auga era xa

máis ca certeza

a aldea muda

                     Un tempo sen volta atrás, estantío, como pasado eterno.

toda a resistencia

non permitirá que volvas

auga a través

por moitas luz

que deixaras prendida

                     Un feito, o do asolagamento, perante o que nada se pode facer. Ineludíbel.

fechar a porta con chave

para que non entre a auga

                     De mada serve. E a esperanza. Onde quedou a esperanza.

ten medida a esperanza?

 

non sabiamos

que esas pedras

as mans que as ergeuron

-metáforas mortas-

tiñan a última palabra

vinte anos despois

 

Xosé M. Eyré

crítica de POEMAS BIROLLOS PARA LER COS OLLOS ( Fran Alonso, Xerais)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 14 de Setembro de 2016 @ 6:08 p.m.

POESÍA VISUAL PARA NENOS E NENAS

Tïtulo: Poemas birollos para ler cos ollos

Autor: Fran Alonso

Editorial: Xerais

Ninguén discute o nivel acadado pola poesía galega para adultos, porén, cando se trata do público lector máis  novo, esta aparece aínda moi ligada ás vellas fórmulas poética da rima e o ritmo case con exclusividade.Non é só que o digamos nós. O mesmo autor, na entrevista que pecha o volume, chega a consideracións similares, pois o propósito deste libro é achegar os nenos e  nenas á poesía visual, a poesía máis vangardista que se fai hoxe en día. Desde aquí saudamos este propósito de aggiornamento como algo moi necesario para que nenos e nenas non perdan unha parte da mellor poesía que se vén facendo hoxe en día. En parte, este propósito ten moito que ver con O meu gato é un poeta, mais como o mesmo autor indica aquí “dáselle prioridade a converter os poemas en cadros” (69), a salientar a parte gráfica, o que vén sendo a poesía visual, e mais tamén ten unha importante presenza a oralidade, aspecto moi importante  para este tipo de público lector e que axuda moito a incardinar este tipo de poesía anovadora dentro da tradición.

Poemas birollos para ler cos ollos superan a concepción do poema como texto, de feito o texto, con ser imprescindibel na arte da palabra, só é un elemento visual máis, salientando esa parte súa, a visual, mediante técnicas gráficas que ao poeta común se lle adoitan escapar. A poesía é infinita / coma o universo; / un pozo de palabras sen fondo / que nunca se acaba.Porén a poesía fai preguntas!. A poesía son palabras bailando na punta da lingua. A poesía é un globo cheo de palabras que berran. A poesía é a maxia que se fai coas palabras.Distintas concepcións da poesía ou unha  e única que se fai diversa? O único certo é que aquí non funciona  a concepción tradicional de poesía. Ou si, pero máis ampla ao botar man de recursos gráficos que  a poesía tradicional ten como aliterarios aínda que tamén faga uso dalgúns ben integrados na poesía tradicional, como  o caligrama, que se repite ao longo do libro en varias ocasións. Tamaén se xoga coas colores e coa dipsosición gráfica do texto, ás veces en forma de diagrama e  repetindo elementos gráficos (sempre o gatiño nalgunha parte do cadro que é o poema,lembranza do seu anterior poemario O meu gato é un poeta) ou salientando dalgunha maneira parte do texto, aínda que non é imprescindíbel, coma en “Diálogo absurdo ou poema parvo”

Unha forma lúdica de achegar os máis cativos á poesía, á poesía dos grandes, e sen perder nin un ápice de seriedade, porque aos ollos dun adulto toda  simpleza desta poesía de Fran Alonso son portas abertas a novas concepcións da poesía, que entran polos nosos ollos coma cos cativos: cun lote de estrañeza debaixo do brazo, a mesma que nos mantén espertos e atentos a cada nova páxina ( sen numerar) que lemos/contemplamos. E como de ludismo estamos a falar cómpre non esquecer que co poemario vai asociado un videoxogo co que se pode experiementar en internet no seguinte enderezo: https://scratch.mit.edu/projects/92848953/

Poemas birollos para ler cos ollos é un estupendo agasallo para nenos e  nenas, unha forma sinxela e efectiva de achegarlles a poesía, unha poesía nova, que pode nacer de claquera recurso, literario ou non, que nos lebra moito o que tamén vén facendo Carlos Negro, de quen hai nada traïamos a estas páxinas Masculino singular, tamén en Xerais, que explora poesía desde a fronteira poética e cada poema pode xurdir do recurso máis inagardado ou inclusive duns noutros.

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de NOVAS DO EXTERIOR. 63.000 QUILÓMETROS DE VIAXES Á CADEA.

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 7 de Setembro de 2016 @ 5:40 p.m.

MÁIS DE 63.000 QUILÓMETROS DE VIAXES Á CADEA

Título: Novas do exterior

Autor: Xosé Luís Santos Cabanas

Editorial: Axóuxere

Ademais de colaboracións espalladas por revistas, xornais e publicacións colectivas, Xosé Luís Santos Cabanas é autor de Ahoulouuuuu…! (premio M. R. Figueirido, 1993), De noxos e de brétema: contos (Noroeste, 1996), Conto para ler chovendo (Toxosoutos, 1997) e o poemario Por estas palabras recadadas (ed. de autor, 2006). Porén o máis significativo para esta crónica é que é o pai de Antom Santos, preso en Lugo, en decembro de 2011, pola policía española e  acusado de ser o soporte intelectual diso que deron en chamar Resistencia Galega para xustificar  a existencia dunha banda terrorista en Galiza, e con iso a toma de medidas antiterroristas contra o nacionalismo democrático. Novas desde o exterior está formado polas crónicas das viaxes á cadea que realizou Xosé Luís Santos Cabanas, coa súa compañeira, ás prisións de Aranjuez e Dueñas para ver o seu fillo, polo que podemos dicir que este volume enceta un novo xénero narrativo nas nosas letras: a literatura carceraria.

                     Clasificado como F.I.E.S. (Ficheiros de Internos de Especial Seguimento) , Antom Santos ve intervidas todas as súas comunicacións, grábanse toas as súas intervencións orais ( con indicación de quen son os interlocutores) e fotocópianse as escritas, ademais de levar un estrito control de toda  a súa actividade, o cal supón estar nun cárcere dentro doutro cárcere. Pouco importa que foran declarados ilegais por parte do Tribunal Supremo, a súa fiolosofía e fondo permaneceron inalterábeis ao longo do tempo. Nestas circunstancias Xosé Luís Santos Cabanas debe visitar o seu fillo a máis de 650 quilómetros da súa casa. As crónicas destas visitas constitúen o motivo desta publicación. Achegar novas do exterior é o que racha un pouco  a monotonía carceraria (ler, pintar, estudar, atletismo) do recluso, en tanto que para os que estamos no exterior as novas agardadas son as do estado do reclusodentro no cárcere, mais estas vólvense monótonas de xeito que é capacidade de observación do autor o que dota as crónicas de variedade e interese, nunha prosa que cualifica o prologuista (Xabier Cordal) con moito acerto como “culta, serena, sabia en citas” (9)

                     Internado no Centro Penitenciario Madrid VI, en Aranjuez, a 28 quilómetros pola estrada Aranjuez-Toledo, salienta o carácter inhóspito da xeografía castelá, así como as pouco “aseadas” condicións en que deben facer a visita ou o vis a vis. Estas cirunstancias só melllorarán cando recluso pase a estar internado no Centro Penitenciario La Moraleja, de Dueñas, Palencia, polo menos as plantas deixan de ter sede e as condicións do preso tamén melloran un pouco. Do resto, a monotonía carceraria só se ve interrompida pola voda con Maria Osorio en Villabona. Ou nas datas do xuízo, do que foron expulsos todos os peritos presentados pola defensa. Porque senón todos os días son o mesmo día a non ser cando tes visita e che chegan novas do exterior.

                     Estarrecedora reportaxe de cómo a Audiencia Nacional, sucesora do franquista Tribunal de Orden Público, é quen de truncar a vida dunha persoa, o preso, con tal favorecer determinados intereses ideolóxicos, a existencia en Galiza dun grupo terrorista, por moito que a realidade demostre o contrario. Como truncar  vida dunha persoa, e tamén a dos seus achegados: Pois o sistema penitenciario español non ten como obxectivo a reiserción do preso na sociedade, senón a  súa punición, tamén a través dos seus achegados mediante a dispersión polo territorio do estado español, causa estupor e vergoña allea como unha persoa pode ser apresada e mantida sen xuízo ,e sen saber exactamente de que é acusado, durante tanto tempo.

                     Novas do extrerior conta tamén con epiloguistas do talle de Xosé Antón Laxe Martiñán e Francisco Fernández Rei, así como un corpo de anexos con obxectivo probatorio das reportaxes que o precisaban, entre os cales salienta un artigo de  Nuria Güell sobre os F.I,E.S. e outro de Sabtiago Alba Rico, ambos e dous traducidos ao galego.

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de O ESPELLO DO MUNDO (Ramón Nicolás, Xerais)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 24 de Agosto de 2016 @ 6:23 p.m.

NOVELA HÍBRIDA

Título: O espello do mundo

Autor: Ramón Nicolás

Aditorial: Xearais

“Aquel lugar fora, durante un tempo, o espello do mundo” (191) Aquel lugar é San Pedro de Ramirás; o tempo, mediados do século XII; a razón, o inmenso poder que o mosteiro tiña. Dirido pola ona –tratamento exclusivo das abadesas de San Pedro de Ramirás- Guiomar Méndez, o seu poder resulta impoñente aínda hoxe en día ao contemplar os seus  muros, como sente Martiño cada vez que ve os muros da igrexa, único testemuño que nos queda. Martiño é un profesor de Historia ás mans do cal vai parar un feixe de pergameos propiedade dunha amiga da súa avoa, internada nunha residencia de anciáns construída exactamente sobre os restos do que fora mosteiro ben podente. Este é o alicerce sobre o cal o profesor e crítico literaio Ramón Nicolás basea a súa primeira contribución á narrativa, para o cal escolleu unha  fórmula a medio camiño entre a novela histórica e  a novela epistolar. É novela histórica porque O espello do mundo bota luz sobre un pasado histórico que ten máis de glorioso que de escuro, é un momento no cal Galiza vive unha auténtica Idade de Ouro, social e e economicamente. Mais deixa de ser unha novela histórica porque novela tamén todo o que ten que ver co profesor Martiño, que corresponde á época actual. Tecnicamente mestura tres planos narrativos: o que ten que ver co plano histórico en si, a estratexia epistolar  e o que ten que ver coa época actual. Mais a estratexia epistolar, á súa vez, resulta tamén incompleta. A ona Guiomar Méndez mantén unha estreita correspondencia epistolar coa a abadesa Hildegarda von Binguen, hoxe Santa Hildegarda logo de que os últimos papas revisaran a figuara desta alemá visionaria, que defende o traballo e a contribución da muller á historia e realiza tamén labores de apostolado, precisamente está a piques de comezar con eles cando a novela cesa a relación epistolar e  anovela remata. Mais é unha forma epistolar tamén incompleta, porque lemos as cartas de Hildegarda mais non as respostas da ona Guiomar.

                     Na novela, que pretende botar luz sobre unha época histórica pouco coñecida e realmente sopresiva, ten unha importancia ben grande a figura da visionaria alemá Hildegarda von Binguen, touquinegra tamén, que dalgunha maneira se pode considerar protofeminista e amosa unha personalidade forte e complexa. Na súa relación epistolar coa ona Guiomar adoita compañar as  súas misivas con textos moi varidos que van desde os qye se centran nas potencialidades curativas de plantas, minerais e animais aos tipos de muller que é posíbel atopar na sociedade do momento. Nisto, a novela de Ramón Nicolás lembra a Herba Moura de Teresa Moure; Hildegarda no seu papel de protobióloga e protomédica lembra a Hélène Jans de Teresa Moure, mais non só iso senón tamén a propia natureza da novela como algo híbrido é un punto en común entre ambas e  dúas novelas así como a posta en valor do traballo das mulleres, neste caso nun século que para a maioría de lectores aínda permanece como escuro, do que pouco se sabe, malia ser un dos de meirande importancia no desenvolvemento social e e conómico da Galiza, como xa dixemos.

                     Mais se por algo salienta a novela é polo ben escrita que está. O espello do mundo conta cunha sintaxe especialmente rica e densa que lle dá ese ar de novela histórica, o cal cobra especial importancia nun momento onde, polo xeral, a sintaxe adoita pasar desapercibida entre os escritores, polo pouco uso que fan dela e das súas potencialidades, a non ser na novela histórica, como neste caso. E, de par, da orfebrería lingüística que Ramón Nicolás é quen de tecer, as personaxes medievais eríxense como dous poderosos focos de atención, pola súa especialmente delicada configuración, pois pertencen a unha orde  relixiosa, mais iso non empece para que  o autor as dote dunha peronalidade complexa e rica, máis ben todo o contario, un diría que deste xeito aínda salientan máis pola inherente dificultade que representa o envite.

                     En defintiva, eis unha novela, de natureza híbrida, doada de ler, que bota man de capítulos curtos para que ningunha das dimensións de novela prevaleza sobre as outras. Efecto que tamén se consegue mediante a alternancia de planos narrativos. Mais tamén é unha novela rica e complexa, que dá conta dun período histórico ben pouco presente nas nosas letras, sen perder o fío da actualidade.

 

 

ASDO.: Xosé M. Eyré Val

crítica de VIAXE Á ÚLTIMA REVOLUCIÓN (Xerardo AgraFoxo, Galaxia)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 17 de Agosto de 2016 @ 5:55 p.m.

ENTRE OS CUBANOS

Tïtulo: Viaxe á última revolución

Autor: Xerardo AgraFoxo

Editorial: Galaxia

A quinta proposta narrativa de Xerardo AgraFoxo comeza o 3 de novembro do ano 2014 en Lavacolla e remata trinta e un días despois no aeroporto internacional da Habana. A medio camiño entre a novela, a crónica de viaxes e o caderno de campo, Viaxe á última revolución constitúe o relato dun mes na illa de Cuba, viaxando nos mesmos medios que eles viaxan (camións, trens e coches doutra época) e durmindo entre eles, en casas de renda con permiso para a coller estraxeiros. Un relato que salienta polo “ton sincero das súas observacións e a amenidade das súas páxinas” como recolle a presentación editorial da contracapa. En efecto, para saber cal é a situación de Cuba nestes momentos non parece haber mellor maneira de averiguala que botando man da estratexia que adopta agraFoxo, tanto desde opunto de vista literario como histórico, porque este é un libro susceptíbel de ser considerado un documento histórico, dotado da amenidade dunha novela mais enchido da veracidade que se lle esixe a un documento histórico.O autor que xa viaxara á illa caribeña cando aínda existía o Muro de Berlín e as circunstancias eran ben outras; hoxe, xa sen a existencia do Bloque Soviético e co capitalismo entrando na China ou Vietnam, que queda da revolución cubana? Esa é a pregunta que move as páxinas desta fascinante proposta narrativa.

                      “A Liberalización económica en Cuba é real, pero os efectos das novas medidas están a ocasionar tres graves problemas: a masiva circulación de diñeiro negro, a aparición de autónomos clandestinos e o xurdimento de novos ricos, cuxa influencia pode alporizar os cadros máis dogmáticos do Partido Comunista e fomentar as desigualdades sociais nun pobo que sobrevive con graves problemas económicos” (293) É o máis parecido a unha conclusión que se atopa no libro, non feito para expresar conclusións senón para describrir a realidade cubana nestes días en que xa non pode contar co apoio soviético mais si debe padecer a lei de embargo ou bloqueo estadounidense. Este bloqueo é a  principal resposta dos cubanos cos que AgraFoxo fala á hora de explicar a problemática económica cubana.

                     Aínda que o anecdótico teña o seu lugar, este non é un libro de anécdotas, é un libro para saber que en Cuba circulán tres moedas distintas: os CUC, os pesos e os dólares; que para facer autoestop na illa “pídese botella”; que os baixos salarios dos cubanos obrigan a estes a “guapear” ou “resolver”; para saber cales eran os autores preferidos do Che (Stevenson –                 A illa do tesouro-, Mark Twain –Tom Sawyer-, Antonio Machado –Poesías escogidas– e Cervantes –Entremeses-); cales son os efectos negativos do capitalismo (“medrarán as desigualdades sociais e xurdirá unha clase emerxente, vinculada cos sectores máis inluentes do goberno e que intentará tirarlle proveito ao modelo que está a cobrar vida”) (133); un libro para saber máis do galego Sebastián de Ocampo; un libro baixo a sombra de Martí, Guillén, Hemigway, Lezama Lima, Carpentier ; un libro para saber como guapean ou resolven os cubanos de a pé, aqueles que se cruzan no camiño do autor, por exemplo como fan para vivir cuns soldos tan baixos, ou para seguir teleseriees españolas que alá non se difunden.

                      En defintiva, un libro onde caben moitos outros, polas súas páxinas pasan El reino de este mundo, de Alejo Carpentier; Antes de que anochezca, Reinaldo Arenas; Breve relacción de la destrucción de las Indias, Frei Bartolomé de las Casas; Todos se van, Wendy Guerra; El hombre que amaba a los perros, Leonardo Padura; La isla de los ingenios, Fernando García del Río ou Habana Babilonia de Amir Valle. Porque a lectura é unha das actividades constantes do autor. Tempo ten. Nas longas xornadas de viaxe ( para percorrer poucos quilómetros) ou antes de durmir.

                     Documentación de a pé, novelada e moi entretida, para saber cal é o estado actual da Revolución Cubana.

 

 

ASDO.: Xosé M. Eyré Val