Blogaliza emprega cookies só para analizar as visitas. Non gardamos información persoal dos usuarios. (pechar)

ferradura en tránsito

Xuro que loitarei para que a miña lingua alcance o máis amplo uso social, dentro e fóra da miña comunidade, e obteña a máxima difusión e recoñecemento en todos os ámbitos sociais.(Noeli Pocaterra)

crítica de O FARO ESCURO

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 19 de Novembro de 2015 @ 9:47 p.m.

NOVELA CURTA POLICIAL
Título: O faro escuro
Autora: María López Sández
Editorial: Galaxia.
Son 31 capítulos, correspóndense a un por cada día do mes, existe un premio literario patrocinado por un diario coruñés con esas características,a sospeita de que este texto proveña desa “factoría” parece máis que razoábel. Trátase dun premio que aproveita moito aos autores, e moitísimo menos á literatura. Porén sempre pode haber casos de atopar algo salvábel. Pode que os textos, lidos día a día,no formato folletinesco, igual gañen e sexan un acaído reclamo á hora das vendas. Lidos en conxunto merecen o xuízo que antes expuxemos.
Unha novela curta son poucas personaxes, non hai espazo para subtemas que fagan a intriga máis intrincada e fonda. Polo que o autor ou autora debe forzar a inventio de maneira que sorprenda no remate, porque é o que se lle pide, que o remate sexa climático.Neste caso María López Sández propón unha lectura onde unha inspectora ( Neira, que ten fillo que require coidados permanentes e renunciou a ascensos que lle farían máis difícil conciliar vida laboral e familiar) debe investigar o caso dunha xornalista desaparecida cando se dispoñía a facer unha reportaxe co gallo do cabodano (17) dun naufraxio no que esa xornalista (Catalina) salvou a vida e que coincide tamén cuns asasinatos en serie que esa xornalista cubriu nos inicios da súa carreira profesional. E un faro, nunha illa que se percorre un dúas horas. E un pozo, no fondo do cal xace Catalina, á que de cando en vez lle baixan cunha roldana algo de comer e un can noviño, e que está sendo vixiada por cámaras conectadas a un ordenador. Quedan por mencionar os axudantes de Neira, Eva (documentalista) e Cuns. E o  fareiro.
Todo se vai contando de maneira alterna. Primeiro é o accidente aéreo de 1997. Despois a resolución do caso Catalina. Nesta resolución, un capítulo dá conta do estado da prisioneira e outro dos avances na investigación, de maneira que non se precipite nada. Non sempre é así, mais por regra xeral esa é a tendencia. Cun estilo sobrio no que salienta o uso do resumo, como é lóxico neste tipo de textos.
A propósito dos nomes cabe reflexionar un chisco no hiperrealismo de usar formas castelás: Catalina, Pablo. As formas castelás son máis comúns na realidade, mais a realidade que aquí importa é a literaria, estamos na literatura galega e non hai porque facer concesións a outras linguas cando a nosa onomástica está en perigo.
Porén non estariamos escribindo esta crónica libresca se o texto de María López Sández non se salvara da mediocridade de discursos que tantas veces manan desta fonte ( ás veces mesmo premiados). E é que o derradeiro capítulo redimensiona o contido de todo o anterior. De primeiras parece un capítulo que está aí para encher, para facer os 31 de requisito. Mais é xusto o parágrafo final o que lle dá outra dimensión a todo o lido anteriormente. Non deixa de ser unha novela curta policial, iso nunca, mais introduce o factor humano, o factor humano que leva por veces a facer o menos razoábel. Porque é así como se resolve finalmente a intriga. Non houbo que dar cen reviravoltas que entreteñan o lector mentres van pasando páxinas. Abóndalle con iso, con recoñecer que hai ocasións onde algo tira de nós que nos leva a facer o menos razoábel, tal como acontece na novela, e é iso precisamente o que nos proporciona a oportunidade de resolver cousas que a razón nos impediría.
ASD.: Xosé M. Eyré

crítica de MÁSCARAS ROTAS PARA SEBASTIAN NELL

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 12 de Novembro de 2015 @ 7:20 p.m.

NOVELA TEATRALIZADA
Título: Máscaras rotas para Sebastian Nell
Autor: Alberto Ramos
Editorial: Galaxia
Máscaras rotas para Sebastian Nell é o Premio García Barros 2014, e, como o seu título ben indica, trátase dunha novela híbrida, onde o teatro ten unha forte, moi forte influencia, pois a novela consiste nun demorado enfrontamento dialéctico entre Sebastian Nell, actor británico, e Rebeca Graham, xefa da sección de cultura en The Guardian, xornalista que non goza das simpatías de sir Sebatian mais que é a escollida para, unha vez que lle foi detectado o implacábel alzhéimer, manter unha longa conversa durante a cal sir Sebastian percorrerá memorialmente os aspectos máis escuros e duros da súa vida así como tamén as glorias e triunfos, aínda que, a vida é así, estes sempre son menos e teñen menos influencia na vida das persoas.
Rachar todas as máscaras, aparecer nu e verdadeiro, é o que pretende sir Sebastian coa longa conversa con Rebeca, unha conversa que non refuga a polémica e que por veces é un enforntamento entre dous caracteres distintos, aínda que a profesionalidade de Rebeca fará o posíbel por manterse dentro dos lindes da obxectividade e bon gusto ( que tanto significa para Nell), xa que a conversa é unha iniciativa de sir Sebastian e en calquera momento pode parala.
Sebatian Nell é unha personaxe definida por un carácter forte, é unha persoa excéntrica mais tamén misérábel e misóxino ( malia ter polo menos dúas relacións con mulleres, das que unha é moi importante), un espírito exquisito admirador da política de Margaret Thatcher, con facilidade para o insulto e a provocación, relixioso na recta final da súa vida e admirador de Victor Hugo. Un ser que sente a urxencia da verdade fornte á morte, como Otelo ou Hamlet, e colecciona bastóns, undos cales petenceu a Rudiyar Kipling.
Sebastian Nell nace pobre, malia iso opina que a alma dos pobre é mesquiña, vive como neno a Segunda Gerra mundial e comeza traballar bastante cedo (13 anos). Xunto co seu irmán máis novo (Jonas) foxe do seu pai cando este se alcoliza despois da morte da súa nai (á que odia, porque o menospreza). Aos 24 anos, grazas a unha bolsa do goberrno, entra na Universidade de Cambridge, non conseguirá rematar os estudos mais é o seu inicio como actor teatral, alí establece as primeiras relacións e sobe aos primeiros escenarios. Cóntase na primeira parte da novela, pois a conversa fractúrase en tres tempos ao longo dos cales Rebeca Graham excita a memoria decadente de sir Sebastian, e por outra parte sería unha entrevista excesivamente densa para unha soa seseión. De xeito que a novela conta con tres partes, introducidas por un comentario de Rebeca cadansúa, aínda que se esta se presente nun deseño editorial uniforme e sen fracturas.
Derek Jacobi, Peter O´Toole, Maggie Smith, Joan Plowright, Lawrence Olivier, Judi Dench, Richard Harris, Hopkins…percorren as súas páxinas e con eles materá relacións tensas, sempre tensas, favorábeis ou non mais sempre tensas. Inclusive con Benjamin Long e Julia Marchant, o admirado Benjamin Long e a amada ( ao seu xeito) actriz francesa Julia Marchant. Sexa en chan británico ou ben na súa incursión norteamericana, cando en Inglaterra decae porque a súa figura é boicoteada. A primeira parte é a máis variada en canto ao contido. Fala do seu irmán, que malia todo chega a avogado, da identidade colectiva e individual, lembra os sues primeiros anos…Lembra, malia que a lembranza, a memoria, sexa unha prostitución dos acontecementos. A segunda parte, a segunda sesión céntrase máis na relación con Sebastian Long así como a de Rebeca co seu mentor Hubert Murphy ( de onde vén o odio que si Sebastaina ten a Rebeca). Na terceira parte é o seu amor Julia Marchant o centro, así como o seu tatcherismo a ultranza.
Non habendo unha tarma convencional, os cosidos narrativos de Rebeca que anteceden a cada parte, tentan introducir a compoñente narrativa, mais a novela é fondamente teatral e iso conleva que teñan moita importancia as microhistorias que poboan o discurso, as pequenas historias que Nell hai mater coas diversas personaxes teñen o seu propio clímax, aínda que aparezan fragmentadas en varias respostas. Así como a forza dramática de que o autor sabe dotar as personaxes. Isto é moi de ter en conta, xa que a entrevista, en si, todos sabemos máis ou menos como vai rematar.

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de LENDO LENDAS, DIGO VERSOS

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 5 de Novembro de 2015 @ 9:45 p.m.

UN LIBRO ÚNICO
Título: Lendo lendas, digo versos
Autores: Antonio Reigosa, Antonio García Teijeiro / Ilustracións: Xosé Cobas
Editorial: Xerais
Todos os libros son únicos, dirán vostedes, e con razón, mais este que hoxe lles comentamos é especial. O seu contido é moi simple. Son lendas contadas primeiro en prosa ( por Antonio Reigosa), despois en verso ( por Antonio García Teijeiro) e despois a través das ilustracións de Xosé Cobas, que merecería figurar como autor tamén e non unicamente confinado baixo o epígrafe “ilustrador”. E é iso o que o fai especial, único, ao ofrecer a posibilidade de ler a lenda en prosa, despois ver como se arromanzou en verso, e finalmente gozar coa interpretación plástica, unha triple perspectiva poucas veces accesíbel ao lector.
Mención especial merece o feito da perspectiva poética, pois, como ben recoñecen os autores, os poetas non se lembraron da nosa rica tradición oral-popular, atendendo prioritariamente a tradición culta ( Breogán, Brigo, Ith, Galván, Merlín). De xeito que o sentir colectivo, presente no relato, vese complementado coa creación individual, aspirando ambos a facerse un oco na memoria colectiva aínda que sexa na era dos computadores e a luz eléctrica. Xa só por isto, por remediar esta carencia, o volume merece ser salientado criticamente. Porén, o efecto de mesturar as tres interpretacións, dúas literarias e unha plástica, é o que prevalece, ao noso parecer.
As lendas foron seleccionadas de xeito que repesenten o rico universo temático a que pertencen, mais tamén a variedade de lugares onde foron recollidas. Deus e o demo, mouras, sereas, lugares, plantas, froitos, tesouros, fantasmas, serpes, monstros, trasnos, anxos, peixes, lobos, casas encantadas (outros dirán poltergeist) desfilan polas páxinas dun libro que pretende ofrecer un mostrario, un escaparate da tradición fantástica popular.Alén das mouras encantadas, coas que as personaxes masculina ( xeralmente) teñen diversa sorte, dependendo de como anden de espabilados á hora de desencantalas. Tamén se pode comprobar a existencia de sereas nas nosas costas, unha sereas que teñen corpo de ave e non de peixe. E mesmo constatan a existencia no noso territorio de costumes tan bárbaros como o de abandonar o vellos no monte cando xa non serven de axuda ningunha.
Mais, para alén do atractivo que ten o mostrario de seres e lugares lendarios, o imaxinario popular é sempre continente do saber popular, un saber popular que ás veces resulta ben astucioso e é que de derrotar mesmo seres tan poderosos como o Demo,
Sen dúbida, eis un volume que entre os primeiros anos da ESO terá un enorme éxito, pois adoitan ser idades nas que esta temática gusta moito e, curiosamente, idades nas que a poesía ao xeito do que escribe Antonio García Teijeiro ten moiotos adeptos. E a quen non abondar con esta dupla exposición aínda lle queda a ilustración de Xosé Cobas.
ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de CUESTIÓNS VITAIS SECRETAS

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 29 de Outubro de 2015 @ 9:23 p.m.

O HOME INTERROGANTE
Título: Cuestións vitais secretas
Autor:Iván García Campos
Editorial: Galaxia
O libro que esta vez escollemos para a nosa crítica semanal é autoría de Iván García Campos, premio Modesto R. Figueiredo ( Pedrón de Ouro) 2008 coa obra Unha casa chea de xanelas, e posterior Premio Blanco Amor 2010 coa novela O imposible de desatar. Cuestións vitais secretas é un libro de relatos, relatos, 10. 10 biopsias de percorrido variábel, pois hai unha de distancia moi breve, hiperbreve, un microconto, “Foreman” que nos devolve a ilusión de que as ás sempre deixan unha abertura para a imaxinaxión ( 79).
Dúas palabras a tematizar desta nosa última oración: “devolve”, porque estes son relatos de ida e volta, de ida cando nolos contan, de volta porque debemos saber interrogarnos a cerca do que lemos e do que é previsíbel que aconteza ou non, coma na narrativa hiperbreve, o relato nunca remata coa última palabra lida senón que aí comeza o remate que se producirá na mente do lector, o que supón unha técnica híbrida ao aplicar un aspecto definitorio da teoría da narrativa hiperbreve á narrativa convencional; e “imaxinación”, por razóns obvias a canto acabamos de dicir, xa o mesmo autor encamiña esa imaxinación resolutiva, case imperceptibelmente, sen que nos decatemos, mais é absolutamente fundamental a capacidade imaxinativa lectora para lograr o efecto que o autor persegue.

Lembremos: Cuestións vitais secretas; é dicir esas 10 biopsias ofrecen algún tipo de pista, algún tipo de indicación, moi leve a cerca do que lemos e do que previsibelmente pode ou non suceder. Son cuestións secretas, problemas que enfrontamos caladamente, ou mellor dito, problemas que caladamente non enfrontamos mais padecemos.
A vida dun traballador dunha cade de montaxe de lavadoras, abre o volume. A vida pode parecerse moito a un automatismo semellante, precisamente aquilo que o autor quere combater. A vida dun traballador dun matadoroiro á procura da felicidade. Alguén cre aínda nela? É posíbel? A cea de Martín coa súa filla que non usa roupa interior. Dúas irmás a discutir, unha con dous fillos, uns sobres con cartos e a certidume de que mesmo os asasinos teñen alguen que os queira, que os ame e agarde por eles. Co comentado “Foreman” desvelamos xa a metade do contido, a metade das biopsias vitais que Iván García Campos nos dispón.
Un home que ten uns vultos na man, e mais unha ocasión para enfrontarse a Deus. A importancia da orde e a pulcritude, asepsia lóxica no espazo e no tempo. Para sorprender despois co relato dunha triunfadora. Non adoitan lerse relatos de xente triunfadora, pois velaquí temos un. Que non é único, porque a seguir vén outro onde hai trinfadora por partida dupla, mais cun fillo absolutamente ingobernábel. Mais todo ese optimismo acumulado vaise ao limbo rapidamente en canto sabemos que o derradeiro relato conta a historia dun enterro mentres tematiza como un vai construíndo todo un mundo de lembranzas…e tamén como ese mundo de lembranzas nos vai constríndo a nós.
Tecnicamente, alén da hibridez conceptual, é de salientar a preferencia polo estilo indirecto, mesmo ensaiando varias fórmulas na súa consecusión. Así como a selección de puntos de vista pouco usuais ou diferentes do que o lector agardaría, pois, malaia todo, o autor sempre quere sorprender pois o lector necesita ser sorprendido para non pechar o libro. Ou a atención aos pormenores, case se pode dicir a obsesión polo pormenor, que fai moi plásticas as historias que se contan no volume. E incluso se pode mentar certa anonimia selectiva nas personaxes que leva ao que antes comentabamos, a que o lector se estea interrogando continuamente.
ASDO: Xosé M. Eyré

crítica de MORENA, PERIGOSA E ROMÁNICA

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 22 de Outubro de 2015 @ 6:06 p.m.

NARRATIVA DIVERTIDA
Título: Morena, perigosa e románica
Autor: Pedro Feijó
Editorial: Xerais
Permitan que lles introduza un argumento: cando un escoita ou le a palabra “comedia” apatrece atribuída ao teatro ou mesmo ao cinema, mais nunca á novela e non ha ser porque esta de Pedro Feijoó sexa a primeira novela divertida coa pretensión diso, de ser unha novela fundamentalmente divertida. Estou pensando en Ébora ( Xosé C. Caneiro) ou O espírito de Broustenac  de Afonso Álvarez Cáccamo pero o certo é que ben podían ser outros títulos os que se acobillasen baixo o epígrafe “narrativa divertida”. De feito, esta Morena perigosa e románica lese como se en realidade se estivera lendo un filme ou produto narrativo audivisual. O propio autor o deixa ben claro cando, xa contra o final da novela fala do perigo de estaren en “horario infantil” (395). Ou inclusive se le como se fora teatro, e non só porque se trata dunha novela moi dialogada senón porque o mesmo autor fala de “3º acto” en lugar de terceito libro ou terceiro capítulo.

Porque a novela, o deseño editorial da novela é en tres libros dividindo cada libro en cantos (e non capítulos) nunha clara referencia á Divina comedia de Dante Alighieiri.A Divina comedia e non a outro título porque a personaxe central se chama precisamente así Dante (Odeón) e o seu compañeiro (un gato) Virxilio, asemade de a novela se estruturar en inferno, purgatorio e paraíso (cada un dos tre libros), de contar tamén cunha Beatriz e de subtitularse, por se for pouco, “unha comedia dantesca”.
Porén, o que vostedes queren saber canto antes, amábeis lectores, e se a novela é divertida. Dicilo, que é divertida, non pasa dun xuízo de valor e polo tanto non é este un argumento crítico ningún. Mais si, polo que a nós respecta, lemos a novela sempre cun sorriso na boca ( e na mente, o poder do subtítulo, a súa forza á hora de dirixir a lectura, é así de grande). E polo medio, que non é precisamente unha noveliña breve, non decepciona senón que fai gala do que anuncia.

Sempre hai algún xogo de palabras, algunha ironía, ou o argumento leva a algunha situación propia de “sit. com.”, sempre hai algún motivo para o sorriso e nalgún caso chégase á gargallada. Cando menos iso foi o que nos aconteceu a nós na nosa lectura.
A historia que conta a novela é a dun grupo de estrafalarias personaxes , con Dante Odeón á fronte, axente artístico que unha veciña confunde con axente secreto porque no cartón da caixa de correo non se deixaba ler ao completo, que se porá en contacto coa Banda Perigo na procura de Miqui Chismes. Cando o atopa, a Banda Perigo está a piques de cometer un acto delictuoso que Dante procura sacarlles da cabeza argumentando outros que son igual ou máis subrealistas ou disparatados. E deica aquí podo ler/escribir. Despois, a Banda Perigo, desprazada a Barcelona, con Dante á fronte e implementada por Quino, ao cal lle debe cartos; a súa muller; Andresito, chinés pero nacido en Cataluña; e Piti Acción, xa digo que con Dante á fronte como medida precautoria, atoparanse mergullados nun secuestro/roubo tan disparatdo como os antes desbotados. E permitan que non lles conte máis, non lles quero derramar a lectura.
Agradécese que a novela teña certa conexión coa realidade politíco-social que o lector está a vivir, porque a a actualiza, e proporciona algún dos mellores momentos, sempre a noso xuízo, certa conexión que vai máis alá do roubo do Códice Calixtino, referente sen o cal é ben complexo que sexa a lida a novela. E que esa conexión sexa algo máis que casual, fortuíta ou buscada con efecto cómico, porque a relación entre comedia e vida aparece máis dunha vez analizada.

Pero o que máis vai agradecer o lector e que non se recorra ao chiste verbal doado, e isto está moi coidado na novela, senón que todo sexa froito lóxico dunha accción disparatada pero lóxica en si mesma, coa que o narrador se permite xogar en flash back, sobre todo no remate, para que este non sexa unha merda ( literalmente) e si o meritorio densenlace da aventura emprendida por unha serie de seres que antes camiñaban ben preto da exclusión social, seres marxinais que se achan no derradeiro chanzo social.

Como se di na novela (410): na comedia que é a nosa vida o importante non é o moito que dure, senón o ben que sexa representada. ( Seneca)

Xosé M. Eyré

crítica de MUROS DE AIRE

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 15 de Outubro de 2015 @ 5:52 p.m.

CO SUICIDIO ARREDOR
Título: Muros de aire
Autora: An Alfaya
Editorial: Xerais
Un muro de aire é unha ferramenta cibernética que se emprega para que ninguén poida acceder ao noso computador. Nada que ver co que nos propón An Alfaya, os seus muros de aire érguense cando as personaxes chegan a algunha situación vital de difícil resolución.

De súpeto, ese abismo diante súa.
Por certo, pasaría algunha vez polas mentes de An Alfaya, que retamatada a súa lectura, o lector se topa tamén cun muro de aire?
In media re, copiando aos autores, quizá sexa esta a mellor maneira de comezar unha crónica crítica que non vai ser nada doada. Non é que An Alfaya quixera poñérnolo complicado aos críticos. Non. Nin moito menos. É que un non pode ser inmune ao que le, e Muros de aire está tan preñado de dolor e á vez resulta unha novela tan contundente, que o desgarro e a compracencia loitan por se instalar no xuízo crítico a fin de guialo.
A avoa Remedios, nai de Amalia e avoa de Cora, socióloga que co seu socio están a desenvolver un traballo sobre o suicidio, é o centro da historia. A castradora avoa Remedios, capaz do inimaxinábel por promocionar na escada social e asemellarse ás familias ricas polas que tanto devece. Ese propósito, que non acadará, dirixe toda a súa vida. A súa vida e a da súa filla. A súa vida e tamén a da súa neta, Cora, que, no remate da novela descubrira, como nas traxedias gregas, descubrirá como ela mesma ten unha orixe ben diferente á sabida, unha orixe da cal é culpábel directa a avoa Remedios. A avoa Remedios é unha orixe de dor permanente sobre todo para aqueles que máis familiaridade teñen con ela.. Muller ruín, cruel até o non máis poder.
Porén a novela ábrese ao lector como un cartafol de suicidios frustrados que son o obxectivo de estudo de Cora, no momento en que Mauro, o fillo de dona Elisa Luaces, a familia ben que Remedios tanto admira, aparece suicidado. Mauro é a outra personaxe coa que acompañar a maldade de Remedios. Non é menos ruín, non é menos retorto, impórtalle moi pouco facer sufrir á nai exactamente igual que a Remedios lle importa ben pouco o sufrimento da súa filla, un simple instrumento de promoción social.
A vida gris de Cora é unha beizón divina comparada coa dos suicidas frustrados que entrevista e van aparecendo, un a un, no comezo de cada capítulo, sen que a socióloga dea establecido un mínimo de distancia estabilizadora, de xeito que as vidas dos entrevistados rematan por interferir nagativamente na da entrevistadora.
Balada para Durkheim (Durkheim, Émile; é un dos pais da socioloxía, e escribiu sobre o suicidio) e o Manual do perfecto suicida son dous títulos que percorren as páxinas do texto. Un manuscrito sobreo tema caba caendo nas mans de Mauro, producíndolle un forte impacto, que se vai esvaendo a medida que se decata de que os autores non foron quen de levar á practica as aús brillantes teorías. Mais xa será tarde.
E tal e como o cartafol de suicidios se ía abrindo, no remate abondará o derradeiro caso para que que todas as pezas encaixen de maneira insospeitada, sorpresiva e explicadora. O que lle confire a o texto un ar de completude, de redondez, que acompaña o lector mentres pecha o libro. Un libro no que resultou mergullado malia a escasa compracencia da autora, que presenta casos de vidas rotas, tan rotas que ven como única solución o suicidio, a mesma vida de Cora atravesa zonas grises.
O que resulta unha mágoa é que a novela non contara cunha derradeira revisión que evitara palabras que sobran (ningún un contratempo,209), outras que non son as axeitadas ( exclamou con alegre,91) ou a inestabilidade do pronome persoal átono (parecerle, 116…)
A novela comeza unha nota mediante a cal a autora pretende guiar alectura, alonxándoa do suicidio como tema central. En parte conséguese, mais non é unha boa noticia, non debería ser necesaria se o texto estiver dotado dunha orientación temática clara.
Malia todo é desas novelas que custa esquecer.

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de DOCE LÚAS

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 8 de Outubro de 2015 @ 5:46 p.m.

REFLEXIÓNS EN PROSA POÉTICA E FOTOGRAFÍA
Tïtulo: Doce lúas
Autores: Héctor Pose & Alberto Rodríguez Fariña
Editorial: Axóuxere
Libros como este, que maridan texto e fotografía, non son frecuentes aínda que tampouco deixan de aparecer hoxe ou mañá, lembremos por exemplo as Remitencias de Xosé Lois García. Mais neste caso non se trata de poesía e fotografía, senón de textos e fotografía en branco e negro. Héctor Pose é o responsábel do texto e de Alberto Rodríguez son as fotografías que salfiren o libro. Un libro organizado en doce lúas, como doce capítulos, mais carente de índice, que nunha publicación como esta non debe faltar pois axuda moito a siturae o lector na lectura, toda vez que se trata de textos breves suxeitos á inexorábel lei do esquezo inmediato, esa lei froito da brevidade e que neste caso se ve reforzada porque a zona de reflexión, a zona que vai dun texto ao comezo do outro, non é moi grande, máis ben cativa.
Interrompe a miña marcha o que me circunda, como a afastada proximidade dunha fiestra sen intimidade. (12)
En canto aos textos, que xa dixemos son breves, non presentan ningunha característica que os singularice fronte a outros texto breves. Ou polo menos non dun xeito incontestábel. Quizá a definición como prosa poética sexa a máis xusta. Máis claramente poética nun e menos noutros, porén a tendencia poética parece innegábel. Aínda que tamén é certo que ás veces se achegan ao microrrelato. Outras, menos, ao microconto, moi frecuentemente ao microensaio que pode representar o adaxio.
Anulada a miña vontade, son soidade. Todo é sombra os días consumidos ( 34)
Trátase de textos moi descritivos, entendendo tanto descrición externa como interna, de dentro do individuo, sendo que as dúas poden casar moi ben, apoiarse unha na outra. Adoptando á veces a forma de preguntas e cunha clara presencia do mar, da vida nunha vila mariñeira (ambos autores son de Malpica de Bergantiños). Malia a economía de recursos ben se poden adxectivar como plásticos, estes textos que, sen seren nunca pé de foto, si se pode dicir que maridan moi ben coas texturas que expoñen as fotos en brabco e negro.
Borges, Sampedro, Rivas, Flaubert, Echenoz, Neuman, Chateubriand, Olga Novo, Francisco Coloane (Coleane, no texto) aparecen citados algunha vez e ben se poden chamar como referentes desta escrita intersticial, interxenérica ou extraxenérica, na punta de lanza da innovación escritural. De xeito que se conforma un volume único tanto pola calidade dos textos como polo das fotografías, que si funcionan como auténticas zonas de reflexión. Habitualmente esatas zonas de reflexión son espazos en branco que desmecanizan a lectura entre texto e texto, mais como xa vimos, aquí son tan breves que ese papel téñeno que asumir as fotografías e cumpren moi dignamente co seu cometido, neste libro híbrido, neste caderno de campo dun observador da vida con teima reflexiva.
Outro negocio pecha. A mingua poboacional, a falla de reciclaxe, así como inclemencias económicas abocan ata a forca aos que resisten. A sucesión de baixos, unha ringleira de nichos ocupados (61)
Estes peculiares textos,a medio camiño entre o xenérico e o non xenérico, si adoitan conter algo de carga poética, por iso nos decidimos a clasificalos como prosa poética mínima, sempre con todas as reservas que este tipo de textos provocan. E reflexiva, sempre reflexiva.
A virulencia da desfeita socioeconómica e a globalización esquilman o padrón e as rúas, nomeadamente de xente nova. A primeira quita azos e libido, embala. A segunda, coa internet, expurga os espazos comunitarios (66)

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de POESÍA HEXÁGONO

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 1 de Outubro de 2015 @ 6:37 p.m.

POESÍA NA AULA? SI
Título: Poesía hexágono. Ollada e experiencia. Proposta e resposta nas aulas.
Autor: VV.AA.
Editorial: Apiario Editora
Unha das meirandes aberracións do actual sistema de ensino dáse ne canto chegamos á materia de Literatura (galega, castelá, que máis ten?) porque o que realmente atopan alumno e docente é unha sucesión temporal de nomes, estilos e obras. É dicir. Historia da Literatura en lugar de Literatura. Unha fraude con todas as da lei. Por iso, cando algún docente introduce o que realmente é Literatuta, o que realmente é literario, teno que facer dese as marxes, desde as periferias do tronco común que é a historia literaria. Afortunadamente sempre son posíbeis eses extarvíos que nos levan á verdadeira Literatura, porque sempre hai textos apartir dos cales proxectalos. Outra cousa é que o docente sexa quen, que fora preparado para aventuras desas é algo inimaxinábel fóra da propia vontade de perfeccionamento. E que sexa lector experiente, condición ineludíbel, algo ben pouco frecuente.
Nestas, debemos saudar a aparición de libros como este como un manancial no deserto. Libros que reflexionan sobre a poesía e propoñen camiños de achegamento ao feito poético, desde ópticas ben variadas e tendo como nexo común a pertenza dos autores á poesía máis nova que ente nós se fai, de xeito que a desmitifican mentres nola achegan a través das diversas experiencias e propostas. Que xa é moito. Moitísimo, nun país onde os alumnos len máis que o profesorado. E aínda por riba facéndoo desde a poesía, o xénero máis complexo e difícil, aínda que tamén o que meirandes satisfaccións ofrece, como testemuñan Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, Celso Fernández Sanmartín, Carlos Negro, Antía Otero
e Dores Tembrás, as autoras e autores que prologa Agustín Fernández Paz.
Yolanda Castaño fixa as coordenadas en que debe trascorrer a sesión (descontraída, continuada, transversal, desolemnizada) para ser positiva, e recoñece que o ditado numérico fai da poesía un xénero minoritario,mais ese carácter minoritario non é máis que un reflexo dos valores en que se educa e impulsa a sociedade na que vivimos. Por iso propón seducir a través da fascinación, visto que só se aprende verdadeiramente aquilo que se ama, partido para iso do propio valor da palabra e de figuras tan simples e de tanto rendemento como a sinestesia. Pola súa banda Estíbaliz Espinosa descré da polarización ciencias-letras e procura o achegamento do alumno desde a curiosidade e avidez, propoñendo varios experimentos que nos conducen pola astronomía e rematan coa interpolación de fragmentos non poéticos para así saleintar o feito poético. Fïxase nos microrrelatos ( non distingue entre microrrelato e microconto) de Ana María Shúa e propón dous experimentos a partir da fórmula “lémbrome de” á vez que deixa exemplos ( Joe Brainard, George Perec); e tamén merecen a súa atención os haiku, propoñendo un experimento onde teñen función relevante os números. Despiois ocúpase da física do relato propoñendo experimento a partir da fórmula “E se…”, antes de adentrarse na literatura dixital tan propia dos nosos días, fixándose especialmente en Christine Wilks
Pola súa banda Selso Fernández Sanmartínconcede moito valor á connotación e á intuición, deixánsonos o nome de Paulo Nazareth  e adoptando unha postura que achega oralidade e literatura popular á poesía, á vez que se pregunta se serve de algo a poesía (porpón esta: “a poesía é a curiosa deriva do camiñante no encontro con gorilas mansos, aparentemente”, sendo que como mínimo devén en rebeliçon contra a caducidade e supçon unha maneira de ver o mundp como fonte de coñecemento e experiencia, Ana Mandieta. Anna Ajnátova, William Carlos Williams e Marcial son nomes que saen a encontro do seu discurso.
Para Carlos Negro a poesía humaniza, mais non toda a poesía ten porque enchernos. Temos o dereito a que non nos guste. E non é a dolescencia unha época especialmente desafortunada para que a poesía non guste, mais ben ao revés, contra o que pensa boa parte do profesorado, un profesorado que nunca ou case nunca merca un libro de versos. Párase nos tópicos que Fran Alonso (Poetízate) distinguía ( xéerno romántico e esentimental; complexo e para minorías; retórica, solemne, aburrida; poeta como ser excéntrico arredaddo do mundo) antes de queixarse da necrofilia que goberna a literaura galega, cando a literatura ten que ser algo vivo, reclama a lectura expresiva e remata cun decálogo
A de Antía Otero é unha poesía moi vinculada á imaxe, liberdade, son e palabra. A videoòesía xoga no límite das cousas e derívase sen complexo até chegar á potencialidade do verso como unidade última indivisíbel. Define a videopoesía como un xénero audiovisual que busca unha relación especial coa linguaxe verbal até poetizalo. Defende a correspondencia netre arte e vida e ofrece unha mínima historia da videopoesía. Como tamén fará Dores Tembrás co grafitti. Deixando ben claro que cómpre eliminar prexuízos sobre o que é posía ou non. Propón un método de traballo que ela denomina de “constelacións” e convida a substituír “que quere dicir?” e “que significa” – que tanto parecen preocupar os alumnos- por “gustache?”, “emociónate?”. Dá un paseo polos inevitábeies caligramas e remata adfirmamndo o feito poético como algo inherente á condición humana.
Velaqueí un libro imprecindíbel para todo aquel que nas aulas pretenda loitar contra os convencionalismos da literatura como historiografía, que pretenda achegarse ao feito literario en si. Porque propón camiños para achegarse, perder o medo. E non, non son estes todos os métodos ou camiños, hai máis, moitos, mais si son reveladoramente útiles.
ASDO.: Xosé M. Eyré

Decálogo para unha poesía que se cadra non existe

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 28 de Setembro de 2015 @ 6:22 p.m.

• A poesía orientada a un público xuvenil carece de pasado,
polo que só existe en futuro. Permite a aventura, porque as
súas fronteiras aínda non están delimitadas por ningún sa-
cerdote da tribo.
• Aínda que minoritario, existe un público para a poesía; aín-
da que invisible, existe un público para a poesía xuvenil; aín-
da que ameazado, existe un público para a poesía xuvenil en
galego. Non son frases baleiras, senón certezas empíricas.
• Todo poema destinado a un público xuvenil, polo feito de
selo, está condenado a loitar a morte contra esa conxunción
concesiva que condiciona, a priori, as valoracións lectoras da
mocidade: “Este libro, a pesar de ser de poesía, resultou … ”
• A. revolución da poesía xuvenil consiste en fender estereoti-
pos, mais non desde unha trincheira ideolóxica, senón desde
a dinamita das emocións.
• Un poema xuvenil ten o mesmo dereito a citar a justin Bie-
ber que un poema para adultos a Charlie Parker. E Celso
Emilio Ferreiro pode cantar un verso a carón de Beyoncé.
Porque a poesía é libre, ou non é nada.
• Tres principios básicos para escribir un poema xuvenil: rigor
lingüístico, ambición estética e debate ético. En definitiva,
ansia de facer versos que non resulten estatuas de sal na vitri-
na dun museo arqueolóxico.
• Practicar a poesía xuvenil é un deporte de alto risco: fala para
lectoras e lectores mutantes, en proceso de cambio, distin-
t@s e distantes. .
• A poesía para adolescentes debe ser xulgada do mesmo xeito
cá de adultos: como boa ou mala literatura, é dicir, como
algo que enche ou como algo que sobra.
• A poesía xuvenil é aquela que permite ler tamén toda aquela
que xa non é xuvenil.
• Se a poesía xuvenil aínda non existe … que ou quen nos im-
pide inventala?

 

Carlos Negro, “Ler poesía tampouco é para tanto”, in Poesía hexágono. Ollada e experiencia. Proposta e resposta nas aulas, Apiario, 2015.

crítica de SEXO E MONSTRUOSIDADE. UNHA XENEALOXÍA DA POLICÍA SEXUAL

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 24 de Setembro de 2015 @ 5:27 p.m.

ENSAIO SOBRE O SEXO E AS DESVIACIÓNS
Título: Sexo e monstruosidade. Unha xenealoxía da polícía sexual
Autor: Antón Fernámdez de Rota
Editorial: Axóuxere
Nacer cunha determinada identidade sexual, asignando esta segundo o sexo biolóxico do nenonato, é algo que non podemos escoller, igual que tampouco podemos elixir ser altos, delgados, de ollos azuis, ou gordos e morenos. Mais non sempre a identidade sexual xenital se corresponde coa identidade sexual mental e/ou cultural. Xorden entón conflitos que non fican confinados na intimidade individual senón que teñen trascendencia social. Durante séculos, as mulleres barbudas aparecían nos circos a carón de animais con dúas cabezas e outros prodixios ou marabillas da natureza, constituía un espectáculo contemplar até que punto a natureza pode producir aberracións. Aberracións, desviacións do que se considera mormal ou lícito.
Desviacións, normal, lícito.
O normal sempre foi un mundo dividido en dous sexos, masculino e feminino, en dous xéneros. E toda confusión sexual sempre produciu nos humanos angustia e desazón, xa non só en quen sofre esa confusión senón tamén no resto da sociedade. De aí esa policía sexual de que fala o ator do ensaio de que nos ocupamos hoxe. Unha policía sexual que ten emitido figuras legais a cerca e como vestir correctamente a fin de que non sexan posíbeis as confusións, mais que tamén funciona a base de interdiccións sociais, prexuízos, fobias… Que se puxeron ben de manifesto cando o movemento sans-culotte achegou un isomorfismo aparencial perverso e confuso. Máis que o movmento sans-culotte foi a conquista do pantalón polas mulleres, materializada nos anos 60 do pasado século e hoxe en día sendo prenda habitual feminina. E nada pasou aínda que as mulleres transgresoras que se atreveron a desafiar as convencións establecidas foron estigmatizadas socialmente e mesmo axustizadas como monstruos políticos ou morais, velaí o caso de Olympe de Gouges, María Antonieta ou Claude Lacombe.
Tras un primeiro capítulo dedicado á revolución e os pantalóns vén outro onde o centro son o feminismo e o travestismo. O travestismo é inquietante inclusive para o feminismo, porque supón que os ollos non ofrecen información cabal do sexo que temos diante, do sexo que é noso veciño de camiñada, de quen está ao noso carón. E a virilización da muller será obxecto de constante debate, moito maís que a feminización do home, proceso que se está a dar nestes momentos sen que supoña por iso conflito sexual senón aproximación masculina á imaxe da muller, desde o xeito de levar o cabelo ao uso de enfeites. Por iso as mulleres á garçonne e as flappers supuxeron novidade e inquedanza inclusive para o feminismo. O feminismo liberal que ve nelas algo pornográfico, e o feminismo marxista que as considera desviación burguesa. Paradigmáticos serán casos como o da atleta Violette Morris, que viste como un home e chega a cortar os peitos para caber mellor nos coches de carreira. Pero en todo caso a identidade feminina on deixa de ser vista como escravitude.
No primeiro capítulo dedicado á policía do sexo volve aparecer o travestismo ( fins do XVIII) como auténtica obsesión e nin a revolución copernicana ( descentramento do mundo) deixará as cousas máis claras, senón todo o contrario. Ese medo aos disfraces, a non poder estar seguro do que se ten diante, vén xa tamén das guerras de relixión e a fidelidade conversa ou non ao novo credo abrazado. A asutenticidade, xa non a sinceridade, vólvese principio e fin. É o poder do disfraz que levaría á revolución dos chambergos ou o ao movmento luddita. Para máis, aparece un novo elemento com oidentificador individual e non ten nada que ver co sexo: a pegada dixital.
Mais se o tavestismo provoca unha fonda preocupación, isto non será nada comparado co hermafrodistismo, como se verá nos seguintes capítulos. O hermafrodita é un monstruo que vulnera as leis da natureza, unha anomalía no reino animal, unha anormalidade que supera inclusive tamén a dos xemelgos siameses. Visto desde a óptica da policía científica, porque visto desde o prisma humano de quen coñeza algún caso de hermafroditismo, debería ser cualificado como drama ou inlusive traxedia, pois así é como o viven os pais, porén a policía do sexo xulga aparencias, non sentimentos, persegue o que se enfronta á natura, á razón. Á razón, por iso é ditame médico autorizado quen decide a asignación de sexo,e supón unha reoprogramación sexual.
No terceiro capítulo dedicado á policía do sexo realízase un seguimento da defincicón de sexo, desde Foucault a Fausto-Sterling ( onde o sexo perde connotacións protésicas e tecnopolíticas, pasando por Baudrillard, para quen non fenómeno drag queen todo é maquillaxe e seducción. E falta aínda por aparecer outro fenómeno, o do lesbianismo, enfrontándose á normalidade normativa. Sobre todo porque para as teóricas do lesbianosmo, a lesbiana non é muller, ficando nulado o sexo igual que o proletariado anula as clases sociais.
Velaquí un libro, un ensaio para reflexionarmos non só a redor da nosa intimidade máis íntima, senón sobre aparencia ao longo do tempo, o seu valor e normatividade, os seus desafíos e “monstruosidades”

ASDO.: Xosé M. Eyré Val

NA MEMORIA DE manuel rodríguez alonso COLEGA CRÍTICO QUE NOS DEIXOU PARA SEMPRE. SEGUIRÉMONOS LENDO, HAI COUSAS QUE A MORTE NON É QUEN DE TALLAR.