ferradura en tránsito

Xuro que loitarei para que a miña lingua alcance o máis amplo uso social, dentro e fóra da miña comunidade, e obteña a máxima difusión e recoñecemento en todos os ámbitos sociais.(Noeli Pocaterra)

crítica de DOCE LÚAS

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 8 de Outubro de 2015 @ 5:46 p.m.

REFLEXIÓNS EN PROSA POÉTICA E FOTOGRAFÍA
Tïtulo: Doce lúas
Autores: Héctor Pose & Alberto Rodríguez Fariña
Editorial: Axóuxere
Libros como este, que maridan texto e fotografía, non son frecuentes aínda que tampouco deixan de aparecer hoxe ou mañá, lembremos por exemplo as Remitencias de Xosé Lois García. Mais neste caso non se trata de poesía e fotografía, senón de textos e fotografía en branco e negro. Héctor Pose é o responsábel do texto e de Alberto Rodríguez son as fotografías que salfiren o libro. Un libro organizado en doce lúas, como doce capítulos, mais carente de índice, que nunha publicación como esta non debe faltar pois axuda moito a siturae o lector na lectura, toda vez que se trata de textos breves suxeitos á inexorábel lei do esquezo inmediato, esa lei froito da brevidade e que neste caso se ve reforzada porque a zona de reflexión, a zona que vai dun texto ao comezo do outro, non é moi grande, máis ben cativa.
Interrompe a miña marcha o que me circunda, como a afastada proximidade dunha fiestra sen intimidade. (12)
En canto aos textos, que xa dixemos son breves, non presentan ningunha característica que os singularice fronte a outros texto breves. Ou polo menos non dun xeito incontestábel. Quizá a definición como prosa poética sexa a máis xusta. Máis claramente poética nun e menos noutros, porén a tendencia poética parece innegábel. Aínda que tamén é certo que ás veces se achegan ao microrrelato. Outras, menos, ao microconto, moi frecuentemente ao microensaio que pode representar o adaxio.
Anulada a miña vontade, son soidade. Todo é sombra os días consumidos ( 34)
Trátase de textos moi descritivos, entendendo tanto descrición externa como interna, de dentro do individuo, sendo que as dúas poden casar moi ben, apoiarse unha na outra. Adoptando á veces a forma de preguntas e cunha clara presencia do mar, da vida nunha vila mariñeira (ambos autores son de Malpica de Bergantiños). Malia a economía de recursos ben se poden adxectivar como plásticos, estes textos que, sen seren nunca pé de foto, si se pode dicir que maridan moi ben coas texturas que expoñen as fotos en brabco e negro.
Borges, Sampedro, Rivas, Flaubert, Echenoz, Neuman, Chateubriand, Olga Novo, Francisco Coloane (Coleane, no texto) aparecen citados algunha vez e ben se poden chamar como referentes desta escrita intersticial, interxenérica ou extraxenérica, na punta de lanza da innovación escritural. De xeito que se conforma un volume único tanto pola calidade dos textos como polo das fotografías, que si funcionan como auténticas zonas de reflexión. Habitualmente esatas zonas de reflexión son espazos en branco que desmecanizan a lectura entre texto e texto, mais como xa vimos, aquí son tan breves que ese papel téñeno que asumir as fotografías e cumpren moi dignamente co seu cometido, neste libro híbrido, neste caderno de campo dun observador da vida con teima reflexiva.
Outro negocio pecha. A mingua poboacional, a falla de reciclaxe, así como inclemencias económicas abocan ata a forca aos que resisten. A sucesión de baixos, unha ringleira de nichos ocupados (61)
Estes peculiares textos,a medio camiño entre o xenérico e o non xenérico, si adoitan conter algo de carga poética, por iso nos decidimos a clasificalos como prosa poética mínima, sempre con todas as reservas que este tipo de textos provocan. E reflexiva, sempre reflexiva.
A virulencia da desfeita socioeconómica e a globalización esquilman o padrón e as rúas, nomeadamente de xente nova. A primeira quita azos e libido, embala. A segunda, coa internet, expurga os espazos comunitarios (66)

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de POESÍA HEXÁGONO

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 1 de Outubro de 2015 @ 6:37 p.m.

POESÍA NA AULA? SI
Título: Poesía hexágono. Ollada e experiencia. Proposta e resposta nas aulas.
Autor: VV.AA.
Editorial: Apiario Editora
Unha das meirandes aberracións do actual sistema de ensino dáse ne canto chegamos á materia de Literatura (galega, castelá, que máis ten?) porque o que realmente atopan alumno e docente é unha sucesión temporal de nomes, estilos e obras. É dicir. Historia da Literatura en lugar de Literatura. Unha fraude con todas as da lei. Por iso, cando algún docente introduce o que realmente é Literatuta, o que realmente é literario, teno que facer dese as marxes, desde as periferias do tronco común que é a historia literaria. Afortunadamente sempre son posíbeis eses extarvíos que nos levan á verdadeira Literatura, porque sempre hai textos apartir dos cales proxectalos. Outra cousa é que o docente sexa quen, que fora preparado para aventuras desas é algo inimaxinábel fóra da propia vontade de perfeccionamento. E que sexa lector experiente, condición ineludíbel, algo ben pouco frecuente.
Nestas, debemos saudar a aparición de libros como este como un manancial no deserto. Libros que reflexionan sobre a poesía e propoñen camiños de achegamento ao feito poético, desde ópticas ben variadas e tendo como nexo común a pertenza dos autores á poesía máis nova que ente nós se fai, de xeito que a desmitifican mentres nola achegan a través das diversas experiencias e propostas. Que xa é moito. Moitísimo, nun país onde os alumnos len máis que o profesorado. E aínda por riba facéndoo desde a poesía, o xénero máis complexo e difícil, aínda que tamén o que meirandes satisfaccións ofrece, como testemuñan Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, Celso Fernández Sanmartín, Carlos Negro, Antía Otero
e Dores Tembrás, as autoras e autores que prologa Agustín Fernández Paz.
Yolanda Castaño fixa as coordenadas en que debe trascorrer a sesión (descontraída, continuada, transversal, desolemnizada) para ser positiva, e recoñece que o ditado numérico fai da poesía un xénero minoritario,mais ese carácter minoritario non é máis que un reflexo dos valores en que se educa e impulsa a sociedade na que vivimos. Por iso propón seducir a través da fascinación, visto que só se aprende verdadeiramente aquilo que se ama, partido para iso do propio valor da palabra e de figuras tan simples e de tanto rendemento como a sinestesia. Pola súa banda Estíbaliz Espinosa descré da polarización ciencias-letras e procura o achegamento do alumno desde a curiosidade e avidez, propoñendo varios experimentos que nos conducen pola astronomía e rematan coa interpolación de fragmentos non poéticos para así saleintar o feito poético. Fïxase nos microrrelatos ( non distingue entre microrrelato e microconto) de Ana María Shúa e propón dous experimentos a partir da fórmula “lémbrome de” á vez que deixa exemplos ( Joe Brainard, George Perec); e tamén merecen a súa atención os haiku, propoñendo un experimento onde teñen función relevante os números. Despiois ocúpase da física do relato propoñendo experimento a partir da fórmula “E se…”, antes de adentrarse na literatura dixital tan propia dos nosos días, fixándose especialmente en Christine Wilks
Pola súa banda Selso Fernández Sanmartínconcede moito valor á connotación e á intuición, deixánsonos o nome de Paulo Nazareth  e adoptando unha postura que achega oralidade e literatura popular á poesía, á vez que se pregunta se serve de algo a poesía (porpón esta: “a poesía é a curiosa deriva do camiñante no encontro con gorilas mansos, aparentemente”, sendo que como mínimo devén en rebeliçon contra a caducidade e supçon unha maneira de ver o mundp como fonte de coñecemento e experiencia, Ana Mandieta. Anna Ajnátova, William Carlos Williams e Marcial son nomes que saen a encontro do seu discurso.
Para Carlos Negro a poesía humaniza, mais non toda a poesía ten porque enchernos. Temos o dereito a que non nos guste. E non é a dolescencia unha época especialmente desafortunada para que a poesía non guste, mais ben ao revés, contra o que pensa boa parte do profesorado, un profesorado que nunca ou case nunca merca un libro de versos. Párase nos tópicos que Fran Alonso (Poetízate) distinguía ( xéerno romántico e esentimental; complexo e para minorías; retórica, solemne, aburrida; poeta como ser excéntrico arredaddo do mundo) antes de queixarse da necrofilia que goberna a literaura galega, cando a literatura ten que ser algo vivo, reclama a lectura expresiva e remata cun decálogo
A de Antía Otero é unha poesía moi vinculada á imaxe, liberdade, son e palabra. A videoòesía xoga no límite das cousas e derívase sen complexo até chegar á potencialidade do verso como unidade última indivisíbel. Define a videopoesía como un xénero audiovisual que busca unha relación especial coa linguaxe verbal até poetizalo. Defende a correspondencia netre arte e vida e ofrece unha mínima historia da videopoesía. Como tamén fará Dores Tembrás co grafitti. Deixando ben claro que cómpre eliminar prexuízos sobre o que é posía ou non. Propón un método de traballo que ela denomina de “constelacións” e convida a substituír “que quere dicir?” e “que significa” – que tanto parecen preocupar os alumnos- por “gustache?”, “emociónate?”. Dá un paseo polos inevitábeies caligramas e remata adfirmamndo o feito poético como algo inherente á condición humana.
Velaqueí un libro imprecindíbel para todo aquel que nas aulas pretenda loitar contra os convencionalismos da literatura como historiografía, que pretenda achegarse ao feito literario en si. Porque propón camiños para achegarse, perder o medo. E non, non son estes todos os métodos ou camiños, hai máis, moitos, mais si son reveladoramente útiles.
ASDO.: Xosé M. Eyré

Decálogo para unha poesía que se cadra non existe

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 28 de Setembro de 2015 @ 6:22 p.m.

• A poesía orientada a un público xuvenil carece de pasado,
polo que só existe en futuro. Permite a aventura, porque as
súas fronteiras aínda non están delimitadas por ningún sa-
cerdote da tribo.
• Aínda que minoritario, existe un público para a poesía; aín-
da que invisible, existe un público para a poesía xuvenil; aín-
da que ameazado, existe un público para a poesía xuvenil en
galego. Non son frases baleiras, senón certezas empíricas.
• Todo poema destinado a un público xuvenil, polo feito de
selo, está condenado a loitar a morte contra esa conxunción
concesiva que condiciona, a priori, as valoracións lectoras da
mocidade: “Este libro, a pesar de ser de poesía, resultou … ”
• A. revolución da poesía xuvenil consiste en fender estereoti-
pos, mais non desde unha trincheira ideolóxica, senón desde
a dinamita das emocións.
• Un poema xuvenil ten o mesmo dereito a citar a justin Bie-
ber que un poema para adultos a Charlie Parker. E Celso
Emilio Ferreiro pode cantar un verso a carón de Beyoncé.
Porque a poesía é libre, ou non é nada.
• Tres principios básicos para escribir un poema xuvenil: rigor
lingüístico, ambición estética e debate ético. En definitiva,
ansia de facer versos que non resulten estatuas de sal na vitri-
na dun museo arqueolóxico.
• Practicar a poesía xuvenil é un deporte de alto risco: fala para
lectoras e lectores mutantes, en proceso de cambio, distin-
t@s e distantes. .
• A poesía para adolescentes debe ser xulgada do mesmo xeito
cá de adultos: como boa ou mala literatura, é dicir, como
algo que enche ou como algo que sobra.
• A poesía xuvenil é aquela que permite ler tamén toda aquela
que xa non é xuvenil.
• Se a poesía xuvenil aínda non existe … que ou quen nos im-
pide inventala?

 

Carlos Negro, “Ler poesía tampouco é para tanto”, in Poesía hexágono. Ollada e experiencia. Proposta e resposta nas aulas, Apiario, 2015.

crítica de SEXO E MONSTRUOSIDADE. UNHA XENEALOXÍA DA POLICÍA SEXUAL

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 24 de Setembro de 2015 @ 5:27 p.m.

ENSAIO SOBRE O SEXO E AS DESVIACIÓNS
Título: Sexo e monstruosidade. Unha xenealoxía da polícía sexual
Autor: Antón Fernámdez de Rota
Editorial: Axóuxere
Nacer cunha determinada identidade sexual, asignando esta segundo o sexo biolóxico do nenonato, é algo que non podemos escoller, igual que tampouco podemos elixir ser altos, delgados, de ollos azuis, ou gordos e morenos. Mais non sempre a identidade sexual xenital se corresponde coa identidade sexual mental e/ou cultural. Xorden entón conflitos que non fican confinados na intimidade individual senón que teñen trascendencia social. Durante séculos, as mulleres barbudas aparecían nos circos a carón de animais con dúas cabezas e outros prodixios ou marabillas da natureza, constituía un espectáculo contemplar até que punto a natureza pode producir aberracións. Aberracións, desviacións do que se considera mormal ou lícito.
Desviacións, normal, lícito.
O normal sempre foi un mundo dividido en dous sexos, masculino e feminino, en dous xéneros. E toda confusión sexual sempre produciu nos humanos angustia e desazón, xa non só en quen sofre esa confusión senón tamén no resto da sociedade. De aí esa policía sexual de que fala o ator do ensaio de que nos ocupamos hoxe. Unha policía sexual que ten emitido figuras legais a cerca e como vestir correctamente a fin de que non sexan posíbeis as confusións, mais que tamén funciona a base de interdiccións sociais, prexuízos, fobias… Que se puxeron ben de manifesto cando o movemento sans-culotte achegou un isomorfismo aparencial perverso e confuso. Máis que o movmento sans-culotte foi a conquista do pantalón polas mulleres, materializada nos anos 60 do pasado século e hoxe en día sendo prenda habitual feminina. E nada pasou aínda que as mulleres transgresoras que se atreveron a desafiar as convencións establecidas foron estigmatizadas socialmente e mesmo axustizadas como monstruos políticos ou morais, velaí o caso de Olympe de Gouges, María Antonieta ou Claude Lacombe.
Tras un primeiro capítulo dedicado á revolución e os pantalóns vén outro onde o centro son o feminismo e o travestismo. O travestismo é inquietante inclusive para o feminismo, porque supón que os ollos non ofrecen información cabal do sexo que temos diante, do sexo que é noso veciño de camiñada, de quen está ao noso carón. E a virilización da muller será obxecto de constante debate, moito maís que a feminización do home, proceso que se está a dar nestes momentos sen que supoña por iso conflito sexual senón aproximación masculina á imaxe da muller, desde o xeito de levar o cabelo ao uso de enfeites. Por iso as mulleres á garçonne e as flappers supuxeron novidade e inquedanza inclusive para o feminismo. O feminismo liberal que ve nelas algo pornográfico, e o feminismo marxista que as considera desviación burguesa. Paradigmáticos serán casos como o da atleta Violette Morris, que viste como un home e chega a cortar os peitos para caber mellor nos coches de carreira. Pero en todo caso a identidade feminina on deixa de ser vista como escravitude.
No primeiro capítulo dedicado á policía do sexo volve aparecer o travestismo ( fins do XVIII) como auténtica obsesión e nin a revolución copernicana ( descentramento do mundo) deixará as cousas máis claras, senón todo o contrario. Ese medo aos disfraces, a non poder estar seguro do que se ten diante, vén xa tamén das guerras de relixión e a fidelidade conversa ou non ao novo credo abrazado. A asutenticidade, xa non a sinceridade, vólvese principio e fin. É o poder do disfraz que levaría á revolución dos chambergos ou o ao movmento luddita. Para máis, aparece un novo elemento com oidentificador individual e non ten nada que ver co sexo: a pegada dixital.
Mais se o tavestismo provoca unha fonda preocupación, isto non será nada comparado co hermafrodistismo, como se verá nos seguintes capítulos. O hermafrodita é un monstruo que vulnera as leis da natureza, unha anomalía no reino animal, unha anormalidade que supera inclusive tamén a dos xemelgos siameses. Visto desde a óptica da policía científica, porque visto desde o prisma humano de quen coñeza algún caso de hermafroditismo, debería ser cualificado como drama ou inlusive traxedia, pois así é como o viven os pais, porén a policía do sexo xulga aparencias, non sentimentos, persegue o que se enfronta á natura, á razón. Á razón, por iso é ditame médico autorizado quen decide a asignación de sexo,e supón unha reoprogramación sexual.
No terceiro capítulo dedicado á policía do sexo realízase un seguimento da defincicón de sexo, desde Foucault a Fausto-Sterling ( onde o sexo perde connotacións protésicas e tecnopolíticas, pasando por Baudrillard, para quen non fenómeno drag queen todo é maquillaxe e seducción. E falta aínda por aparecer outro fenómeno, o do lesbianismo, enfrontándose á normalidade normativa. Sobre todo porque para as teóricas do lesbianosmo, a lesbiana non é muller, ficando nulado o sexo igual que o proletariado anula as clases sociais.
Velaquí un libro, un ensaio para reflexionarmos non só a redor da nosa intimidade máis íntima, senón sobre aparencia ao longo do tempo, o seu valor e normatividade, os seus desafíos e “monstruosidades”

ASDO.: Xosé M. Eyré Val

NA MEMORIA DE manuel rodríguez alonso COLEGA CRÍTICO QUE NOS DEIXOU PARA SEMPRE. SEGUIRÉMONOS LENDO, HAI COUSAS QUE A MORTE NON É QUEN DE TALLAR.

recuperando literatura: OS FÍOS (Xurxo Sierra Veloso, Galaxia)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA — 22 de Setembro de 2015 @ 6:06 p.m.

A BREVIDADE E OS CAMIÑOS DESVIADOS QUE LEVAN Á MORTE
Título: Os fíos
Autor: Xurxo Sierra Veloso
Editorial: Galaxia
Esta novela de Xurxo Sierra Veloso foi merecedora do Premio Repsol 2010.
O de Repsol é un premio de Narrativa Breve.
Pódese entender unha novela como narrativa breve?A noso entender, moi dificilmente.
Como se chega a esta situación, que non é de agora senón problemática repetida ano tras ano?
Primeiramente, as bases convocantes deben ser máis claras  e medir a cantidade uniformemente. Tentan selo, unhas máis ca outras, porén é moi elevado o número de ocasións conflitivas. O habitual é que midan por caracteres e páxinas. Poderían probar a facelo por palabras.
E, despois, os xurados deben ser rigorosos.
Porque de seguir así, a Narrativa Breve corre risco evidentre de caer en descrédito. O cal é moito dicir. Os tempos que vivimos tensionan a cantidade/distancia de tal xeito que o futuro pasa máis polo vagar e a brevidade que por outro lado. E non só, pois o lector, o comprador, tamén ten algo que dicir.
Falemos agora da novela de Xurxo Sierra Veloso. Unha novela que lembra exitosa Os nomes do traidor . Naquela ocasión presentábase como tres crimes, ocorridos en lugares moi afastados e sen ningunha conexión aparente entre si, obedecían a unha intención central. A actual novela constitúe unha revisión e daquela exitosa estratexia narrativa, revisión e afondamento que achega unha solución non centrífuga senón excéntrica e periférica á vez que mantén o esquema dos tres asasinatos. Eis, logo, que tamén se pode presentar como a sucesión de tres historias ( mida o lector a marxe de dependencia entre elas, para nós resulta indubidábel) con remate homologábel.
Na lectura tradicional, a nosa, xa que o lector dispón a orde en que efectuala, todo comeza cando un home de clase media, logo dunha estadía nunha casa rural, resulta ser requerido como pai dun bebé dunha moza coa que asegura non ter copulado. Importante é salientrar que nesta estratexia narrativa, un capítulo non conta o lóxico desenlace do proposto no anterior, senón algunha desviación, a información cósese de forma tanxencial, non central. O cal fai moi atraente a lectura ao elevar considerabelmente o grao da intriga, e mantén o libro entre as mans dun lector ante a imposibilidade de previsión para os feitos que se narran. Tal estratexia narrativa mantense tamén a nivel estrutural no que corresponde ao cosido entre as tres historias, entre as tres partes da novela (tamén se podería falar de capítulos, simplemente: esa é a donominación presntada na novela). E supón un reto narrativo resolto de xeito moi loábel, malia que a terceira historia non posúa o mesmo grao de interdependencia coas outras dúas que as primeiras…non se pode negar que esta forma alterntiva de narrar ( non desde os feitos centrais senón desede a periferia) ten o seu engado, constitúe un reto pola dificultade obvia, e está máis que satisfactoriamente resolta.
Deste xeito establése un xogo de implicacións no cal o narrador vai ensinando o camiño da costura, vai cosendo o relato non coa seguinte puntada senón con outra posterior ( e adxaente, non central), que suxire unha importante dose de colaboración por parte do lector. Mais isto é así só relativamente, pois no xogo de agachar/amosar, e mais segundo avanza a lectura, tal colaboración fica reducida sorpresa, unha vez que fica establecida conexión tanxencial entre os feitos. Sorpesa e pode que tamén decepción se se interpreta tal estratexia narrativa como unha unha fuxida cara adiante, que algo ten disto non é dubidábel, mais o segredo da arte narrativa, neste caso, está en saber integrar as partes nun proxecto común excéntrico, reto nada doado, por certo.
Fora isto, o narrar de Xurxo Sierra Veloso admite perfectamente o cualificativo de clásico, sendo moi atento ao detalle particularista e analítico, logrando un ton amábel que integra a sorpesa coa traxedia no duro oficio de vivir, pois malia toda a traxedia que nos rodea temos que seguir poñendo un pé diante e outro detrás, sen cesar, xa que para nós, que non somos narradores de novela, a dimensión dos acontecementos resulta inapreixábel, incontrolábel e impredicíbel, e aínda para el.
Como humanos que somos, facemos. Facemos e padecemos. Monicreques sen titiriteiro, xa excluído Deus da causalidade e responsabilidade, fica a crónica interrupta dun mosaico de fíos confusos representando a madeixa de vontades e a súa sorprendida submisión ao imprevisíbel.
ASDO.: Xosé M. Eyré

plan de fomento da lectura

Filed under: EDUCACIÓN, ENSINO, ESAS COUSAS,POLÍTICA, SOCIEDADE, CULTURA — 21 de Setembro de 2015 @ 5:33 p.m.

No remol do publicado por Brétemas, e como é tema de para min moito interese, quero reflexionar un pouco e facer un par de aclaracións. Observarám que Brétemas titula “Plan do fomento do libro” e é de precisar, en primeiro lugar, que libro e lectura non son o mesmo. Enténdese evidentemente que detrás do fomento fo libro está o fomento da lectura, por iso, cando remata o seu post non lle queda outra que falar da lectura, “…permitirá incorporar a lectura como un dos temas preferentes da axenda pública”

Non só comparto o expresado no artgo senón que non meu caso o pesimismo é meirande. As actuacións sobre piratería, dereitos de autor, ive, librarías e bibliotecas, son necearias e imprescindíbeis nunha sociedade normalizada. Son imprescindíbeis para o sector do libro, mais de aí só redundará na lectura unha pequena parte se as librarías e bibliotecas funcionan ben. Porén temos a experiencia de que o partido no goberno ten un vivo interese en pechar bibliotecas mentres todas as demais medidas que o libro -e falo de libro, non de lectrua- precisa non pasan de desideratum agochado nalgún recoveco da vida política de actualidade menos apremante. E xa non é que o sexa para o partido no goberno senón que o resto de partidos políticos por aí lles vai.

Eu boto de menos un plan de lectura minimamente coordenado e eficiente e ambicioso. Un plan de lectura supón que se vai traballar sobre o libro, evidentemente, como soporte lector preferente, mais tamén sobre outros soportes que, incidindo sobre a lectura, terán repercusión tamén sobre o libro. E como no vexo, non percibo, no ambiente político nada que se poida asemllar a unha preocupación minimamente parecida, son por iso moi pesimista.

É posíbel vivir sen ler, de feito é o que se vén facendo maioritariamente, inclusive é moi cómodo. O certo é que a nosa sociedade asimila a lectura ao prescindíbel, inclusive ao “luxo social”, algo minoritario e un tanto molesto porque os lectores considéranse xente informada, crítica e nada doada de convencer cos típicos argumentos políticos. É posíbel, si, mais moi pobre, humanamente moi pobre, porque a oarcentaxe de humanismo que nos habite depende moito da cantidade e calidade das lecturas que fagamos. E; hoxe por hoxe, nin sequera no ensino a lectura está regrada. Resulta perfectamente posíbel evolucionar no ssistema de ensino sen que haxa a obriga de ler máis libros que o de texto. Así de duro.

caos e sexo

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 17 de Setembro de 2015 @ 8:35 p.m.

A vivencia do sexo é algo tan íntimo de cada un/unha que desexa sempre para ela o máximo de liberdade e sinceridade. O máximo de liberdade porque sen liberdade dificilmente se pode vivir o sexo, ter relacións. E o máximo de sinceridade porque sobre asunto tan trascendente na vida ( hai outro que o supere) tod+s agochamos dúbidas, inseguranzas. Quen fachedee de non as ter é a primeira vítima delas.

Mais sendo algo tan desexabelmente libre, íntimo e sincero, ás veces non queda máis remedio que, para ser sincero e libre, teña o seu de farsa ou de engano. Non todos temos a saxualidade igual de ben definida, por exemplo. E non hai cárcere máis grande que vivir nun corpo que non te identifica sexualmente.  O libro que estou lendo ( Sexo e monstruosidade. Unha xenealoxía da policía sexual) fai moito fincapé no medo, no auténtico pánico, ao engano dos disfraces. Ao caos, en definitiva.

Hoxe, pensar que cada sexo ten que vestir dunha determinada maneira, considérase antediluviano. Faltaría máis ca que un vestira como se lle antolle. Que as mulleres se andoxeneizaron coa conquista do pantalón? Que o pense quen queira, tamén os homes se feminizaron e feminizan cada día máis. Mais houbo tempos onde a vestimenta se regulaba por ordenanzas, legalmente enon só através da interdiccción social. Pénsese que mesmo houbo revoltas que fixeron bandeira do vestir, velaí o movemento sans-culotte ou a revolución dos chambergos – no motín de Esquilache, as disposicións sobre a vestimenta tamén tiveron o seu protagonismo.

Hoxe é hoxe. Século XXI. Non hai regulamento que diga como dbemos vestir. Mais socialmente seguen vixentes prexuízos condicionantes. É que van provocando. É que visten coma homes. Sen termo medio. Sempre é a muller a vítima preferente.

Hoxe é hoxe e o sexo, se conleva caos ten un nome definitorio é este é libertinaxe ou algo parecido. O  caos é a ausencia total de orde. Porén o caos é tamén  a materia prima da orde, se non existira caos non sería precisa a orde. E no medio nos movemos. Coidadosamente.

policía sexual?

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA — 16 de Setembro de 2015 @ 8:06 p.m.

Estou lendo un libriño ( formato de peto, 102 páxinas) publicado por Axóuxere. Pero un libro non ten que cumprir o requisito dun número determinado de páxinas para falar alto e claro de temas que interesan. Que interesan máis do que un ao principio de imaxinaba.

O seu título, Sexo e monstruosidade. Unha xenealoxía da policía sexual xa de por si é ben atraente. Mais é que en pleno século XXI é moi pouco o que sabemos da sexualidade desde o punto de vista histórico. Vivimos o sexo como actualidade, como algo puramente sincrónico…e no que non queremos profundizar para que non se noten as carencias informativas.

Pode chamara a atención o termo “monstruosidade”. Non se trata de sexos esaxerados, senón que a concepción de monstruosidade ten que ver coa confusión, co engano, con facer pasar unha cousa por outra, co travestismo. Neste caso co travestismo de mulleres que desafían a concepción do seu sexo como escravitude.

En boa parte ha de coindicir coa historia do feminismo. Ou dos feminismos, porque hai dous. O liberal, que concibe  a muller como nai de familia. E o de inspeiración comunista. Curiosamente ambos coincidiron en non saber entender os movmentos á la garçonne ou as flappers. As liberais consideraron eses movementos como algo pornográfico, e as comunistas como unha desviación burguesa.

Comentar finalmente que unha muller podía pedir permiso á autoridade para vestir como un home, sempre e cando os trazos físicos foran varonís ( sobre todo a presenza de barba).

recuperando literatura: CONVERSA ULTRAMARINA

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA — 14 de Setembro de 2015 @ 8:31 p.m.

SOBRE VIDA E POESÍA
Título:Conversa Ultramarina
Autor:Lois Pereiro
Editorial: Positivas
Entre marzo e xuño de 1995, Lois Pereiro mecanografou esta longa carta que dirixiu a Piedad R. Cabo, muller de granda importancia na vida do Lois, que estaba a realizar un curso de inglés en Estados Unidos. En dúas partes, unha de 26 e outra de 27 folios. Ambas e dúas non son o único que figura nesta edición, pois elas, que representan o núcleo central, van acompañadas doutras dúas, unha que aquí figura a modo de limiar e outra entre medias das dúas partes.
Como sempre, con estas edicións póstumas, hai que ter un especial coidado .Hugo Martínez, del é a edición, optou por realizar as alteracións mínimas, as xustas para que a edición resultara homoxénea. Mais nin así esaven as dúbidas. Estaría conforme o Lois cunha edición que dá del a imaxe de escritor bilingüe? Estaría o Lois de acordo con que fora esta forma a final en que aparecen os fragmentos da Conversa ultramarina ( e non me refiro só aos escritos en castelán)? Por non falar das outras dúas partes, sobre as que as dúbidas se me incrementan moito, moito…
Á marxe diso, hai razóns literarias (para alén do valor como documento humano) que demanden a lectura da Conversa ultramarina? Pois si, e non poucas. Mais imos comezar pola faciana testamentaria dun condenado a morte, dun morto vivinte ou dun vivo morto, tanto ten, e menos aínda a causa que o levou a esa maldita situación. Se a semana pasada comentabamos (Futuro imperfecto) a cerca dunha lección de vida feita literatura narrativa, hoxe toca expoñer o propio da lección de vida que nos deixa un poeta grande, a lección de vida que foi expremendo e condensando en fragmentos de sabiduría, en fragmentos de sentimento descarnado e polo tanto ningún outro tan carnal, en fragmentos dun lirismo e dunha trascendencia estarrecedores, nos que ao lector pouco lle vai importar se se escolleu a fórmula poética ou ben foi a narrativa, nada, absolutamente nada lle vai importar pois resulta imposíbel ficar impasíbel diante de cada unha desas leccións de vida que choran e brillan diante dos ollos lectores. De día ou de noite, no Manhatann monfortino ou no Parrús coruñés, na casa ou no hospital, escoitando a John Lee, a Ravel ou aos Herdeiros da Crus, contemplando un grupo de mozas, lembrando, recibindo amigos (ese tesouro) ou na soidade soa…por dentro sempre había un poeta, e os poetas son seres que sempre queren ver máis, máis no fondo, máis na cima, máis dentro, máis fóra, e o poeta Lois Pereiro obsequiou estas cápsulas de sabiduría vital á súa ex compañeira sentimental e de resultas a nós…
Quen quixer fixarse nas referencias literarias de Lois Pereiro, atopará a Bukovsky, Francisco de Assís Pacheco, T. Bernhard, L.M. Panero, Henry Michaux, Carlos Bousoño, Chejov, J. Joyce, B. Brecht, R. Carver, J.P. Sartre, Simone de Veauvoir, P. Valéry, Botho Strauss, Handke…E entre as musicais a Eric Clapton, Lou Reed, John Lee, N. Young, Ravel, Debussy, Pata Negra, José Afonso, Bach ou os Herdeiros da Crus… Habendo tamén ao cinema ( Ken Loach, Woody Allen)…E máis que se queiran, porén o único importante son as relacións coa vida, con esa(s) man(s) de amigos, sentilos, comprobar como a súa estabilidade e seguranza afectiva permiten a un camiñar ergueito polos camiños, experimentarse vivo…
Outra faciana de moito interese é a da continiudade contiguidade con Poesía íltima de amor e emfermidade, pois este poemario e a Conversa ultramarina coincidiron temporalemente durante a súa redacción, de xeito que é posíbel e frecuente atopar motivos temáticos que entre un título e o outro amosan moi pouca distancia, só distancia formal. Pensar, entón, que a Conversa puido ser material poético inicial á hora de compor a Poesía última é posíbel, igual que considerar que os fragmentos da Conversa poden constituír reelaboracións de poemas xa feitos. En todo caso, esta contiguidade-continuidade é outro pólo atraente para a lectura da Conversa ultramarina, ese diario-crónica dun poeta perto da morte, dun poeta que exerce de poeta porque non sabe nin quere vivir doutro xeito. E, seguir o día a día, ou o hora a hora, dun poeta que non quere deixar pasar ningunha ocasión que lle permita apreixar a vida e a poesía, sentir o seu abrazo potente, é un obsequio impagábel, de xeito que quen merque este título pode ter a seguranza de que o lerá con devoción e admiración, que é un deses libros dos que nunca remata a lectura, que fican sempre abertos agardando un novo regreso a unhas súas páxinas que nos negamoa a abandonar igual que non queremos abandonar a vida.
A propósito das distancias xenericas e do comentado no parágrafo anterior, a conclusión de que estas son puramente casuais imponse. Se na Conversa aparecen en prosa e poeticamente na Poesía última débese a que os xéneros preconfiguraron decisivamente a forma, mais a materia literaria chora e brilla nos dous, con máis vagar narrativo na Conversa e con máis potencialidade poética na poesía. Sendo, pois, deses títulos que achegan poesía e narrativa intensamente, desde a narratividade salientado o feito poético.
Unha Conversa ultramarina, así, especialmente axeitada para o e estudo das fronteiras xenéricas. Poesía, narratina, Literatura Mínima ou Hiperbrebe…pois non son poucos os fragmentos considerábeis como tales, velaí, pois, outro título para os amantes da hiperbrevidade.

ASDO.: Xosé M. Eyré

crítica de CONTOS DO MAR DE IRLANDA

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA — 10 de Setembro de 2015 @ 8:36 p.m.

MAR DE IRLANDA, MÍTICO MAR DE IRLANDA
Título: Contos do mar de Irlanda
Autor: Xurxo Souto
Editorial: Xerais
A meirande parte de libros que dá á luz unha literatura podémolos cualificar como “libros de mantemento”, non achegan nada do outro mundo mais condenalos ao esquezo tamén sería un tanto inxusto. Tan só unha pequena parte deses libros merecen o cualificativo de “imprescindíbeis”; se non os houbera habería que inventalos. Hoxe disfrutamos da inmensa fortuna de termos como obxectivo dar conta dun destes libros imprescindíbeis: os Contos do mar de Irlanda de Xurxo Souto.
O Gran Sol ou Mar de Irlanda ( aínda que non son exactamente a mesma cousa) forman parte do universo de cercanías afectivas dos galegos, de tantas e tantas veces como as noticias nos familiarizaron con ese anaco oceánico onde os galegos bouraron a eito. Porén tamén é moito o descoñecemento que del se ten. Ou que del se tivo, porque Xurxo Souto realiza unha ben completa descrición; de feito, o primeiro que atopa o lector é un mapa que acolle as nomeadas das diferentes partes que compoñen o Mar de Irlanda. E velaí A Cona da Vella, O Mar das Galiñas, A Volta do 52, Mar do Coral, A Ferradura, o Mar do Carburo, O Zapato, O Calcetín, Os Tres Codillos, O Sindicato, A Selva, A Camocha, O Volcán de Porcupine, O Rocal… a dar testemuña talasonómica de que fomos os galegos, de que foron mariñeiros galegos os que primeiro traballaron e, por suposto, deixaron pegada nos nomes das diferentes partes. Adoita dicir Xurxo Souto que somos os galegos un pobo de artistas, e parte desa arte ben se pode divisar nas doses de imaxinación empregadas na nominación de algo que para os terrícolas (terrrícolos) é sempre igual: o mar. Porén os mariñeiros galegos atoparon algunha razón para achagarlles tales nomes, con semellante forza descritiva e orixinalidade. Que non queda aí porque evidentemente o mar ten moitos máis lugares, como o Clítoris, por exemplo, ou, xa ben preto da Coruña, o Mar de María Luísa.
Evidentemente, os Contos do mar de Irlanda son unha homenaxe ao mariñeiros, esa raza aparte que se xoga a vida en cada lance, que desafía as forzas da natureza na procura de fartura explorando o inexplorado, homes de ferro en barcos de madeira.

Aínda que o mar non se leve demasiado coa poesía, como recoñece o propio autor ( pois o mar é traballo) son moitas as veces que procura contradicir tal afirmación, botando man da tradición popular ou culta ao salferir o texto con versos, e non cabe dúbida que na prosa destes contos subxace unha épica innegábel, unha épica humilde e férrea. O que pasa no mar non se di en terra, mais todo se acaba sabendo. E, alén da homenaxe aos mariñeiros, estes contos tamén son un canto á irmandade galego-irlandesa. Bantry ou Casteltón son lugares onde os mariñeiros galegos recalaban con fecuencia, establecéndose unha relación que veu moi ben tanto para as terras irlandesas como para a faena dos galegos
Tesouro de vivencias salitrosas, tantas veces ao límite, recollidas oralmente ou de xeito culto, en libros. Por iso o mesmo autor define o libro como “esponxa” antes de ofrecer unha relación das fontes orais e escritas. De entre as primeiras, moitísimas, non queremos salientar nigunha por non facer menos as demais, aínda que é certo que algunhas se repiten con máis insistencia. De entre as escritas hai unha de moita importancia ( The Second Spanish Armada de Michael J. Carrol, que conta con tradución ao castelán) polas moitas veces que é citado e por ofrecernos unha visión nova e diferente, a dos ollos dos outros, a dos receptores, como vían os mariñeiros galegos aqueles que os recibían. Sen esquecer outro que, sen aparecer tanto, si dá unha visión nova dun tempo histórico trascendental, o golpe de estado franquista, como se viviu entre os mariñeiros, referímonos a Loita de clases e represión franquista no mar, de Dionisio Pereira Que vén complementar Os ausentes de Casteltón, de Jacobo Barros e, sobre todo, Follas do bacallau ( Xabier Paz) que nos ofrece a vida dos mariñeiros en Terranova.
Que como tal tesouro nos fai máis ricos -por iso é un libro imprescindíbel- e coñecedores dunha parte da nosa historia tan épica como descoñecida. Contado coa peculiar prosa de Xurxo Souto, directa e áxil, culta e popular sempre amena e sabia como para facer trascender o anecdótico case á categoría de mítico. Mítico, porque así foi o labor dos mariñeiros galegos no mar de Irlanda.
ASD.: Xosé M. Eyré