ferradura en tránsito

Xuro que loitarei para que a miña lingua alcance o máis amplo uso social, dentro e fóra da miña comunidade, e obteña a máxima difusión e recoñecemento en todos os ámbitos sociais.(Noeli Pocaterra)

crítica de BIBLIÓPATAS E FOBÓLOGOS (Emma Pedreira, Galaxia)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 17 de Maio de 2017 @ 6:01 p.m.

OS MISTERIOS DA ESCRITA

Título: Bibliópatas e fobólogos

Autora: Emma Pedreira

Editorial: Galaxia

Non os imos descubrir nós, escapa ás nosas capacidades, nin sequera dar razón de quen o fixera, pois a súa natureza sempre foi esquiva e nada dada a revelarse en uniformidade de criterio. Cada escritor ou cada lector que sexa inquirido sobre os miterios da escrita ou do libro ha dar solucións diferentes, mesmo contraditorias.Mais un poder inmemso ha ter para que os ollos repitan con frecuencia os desprazamentos sobre as letras; algo ten que ter moi atraente para que a lectura dun libro non abonde e sexa necesario ler outro máis, e outro e así sen conto. E o mesmo se pode dicir desde a perspectiva do escritor, abonda escribir o primeiro libro para que xa necesario escribir outro máis, e outro, e outro…Por máis que escribir cansa, ocupa tempo, fai ferver a cabeza, cando non é difícil imaxinar outras actividades intrinsecamente máis precenteiras en que gastar as horas. De verdade que si? De verdade que se pode atopar algo máis pracenteiro que crear con palabras? Evidentemente a resposta que nós dariamos é parcial, absolutamente parcial e nada neutra.

                     Porén, se isto é así, porque estamos a falar dunha actividade minoritaria? Porque o certo é que o vezo da lectura/escitura prendeu nunha parte minoritaria da sociedade. Sería socorrido acudir aquí ao trato que o Estado no que vivimos deparou historicamente á lectura/escritura. Que non deixaría de ser certo. Mais nos corenta e pico anos que levamos de “democracia”, algo máis se puido facer por unha actividade trascendental no desenvolvemento humano. Non foi así, non é así, nunca existiu interese niso, por iso estamos como estamos e libros como este de Emma Pedreira se dirixen primordialmente, porque non deixa de ambicionar a universalidade, a ese número de xente na que prendeu o becho da lectura/escritura. Non é o seu obxectivo desvelar cales son os mistrios da escrita e da lectura, mais si reflexionar narrativamente sobre o asunto. De xeito maioritario, engadamos, porque non todo o libro versa sobre iso, tamén está aberto a outras temáticas, tamén conta outras historias que, por ser iso, historias, material narrábel, tamén se poden incluír se se quixer.

                     Bibliópatas e fobólogos é un conxunto de 60 narracións moi breves, escritas sen ter cn conta a teoría crítica da Literatura Mínima ou Hiperbreve, mais, polo feito de empregar distancia tan curta, algúns procedementos da Litertura Hiperbreve si lle son comúns. Así, o anuncio, o proverbio, a nota de prensa, a receita, a carta ao director, a necrolóxica, as glosas sepulcrais, o inventario, a confesión ou o consultorio (literario), que poderían aparecer en calquera volume de Litertura Mínima ou Hiprebreve, tamén se atopan aquí, aínda que simplemente sexa en narracións moi breves. Narracións moi breves, que non manifestan esa necesidade do aguillón final que soprenda, mais polo feito de seren moi breves en moitas ocasións atópase o lector algo parecido provocado polo remate brusco da brevidade. Cómpre salientar que, que non siga as directrices da Litertura Mínima ou Hiperbreve, non é ningún desdouro para este volume de Emma Pedreira, simplemente é unha carcaterística máis a dar conta do contido de Bibliópatas e fobólogos.

                     A ironía e o humor son dous compoñentes indispensábeis á hora de falar de Bibliópatas e fobólogos, coa sa intención de reflexionar sobre o mundo dos libros e arredores, o que fai este volume de consulta obrigada para todos aqueles e aquelas que se adican á promoción lectora ou á animación á escrita. Primeiro pola propia valía literaria do libro, e segunda e moi importantemente porque nel e desde el se poden elaborar estratexias nestas dúas actividades, ademais de fornecer dun bo número de asuntos con carácter exemplificador. Dígase, de paso, como xa se indicou, que tamén se narran historias que non teñen que ver directamente co mundo do  libro, de maneira que o volume é moito máis variado do que en principio se podería sospeitar, potenciando a amenidade que lle é propia. Inútil sería aquí pretender deixar unha mostra da súa variedade, abonde dicir simplemente que o espírito desenfadado percorre cadansúa narración, un espírito festivo que, malia todo, non renuncia a reflexionar sobre o tema escollido, sendo esta reflexión unha punta de lanza para que despois o lector ou lectora profundice no tema en cuestión, verdadeira finalidade do discurso.

 

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

subliñados de A MORTE DO MEU PAI (Afonso Eiré, Hércules Ediciones)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 11 de Maio de 2017 @ 8:22 p.m.

A morte sempre chega sen agardala. Nin o suicidas saben cando vai vir (12).

……………………………

(…) e quedan cinco viúvas, os da miña casa, dous vellos, e os da Cruz, que están como están, meus pobres (14).

………………………….

A vida é algo sen orde (15).

…………………………

É mellor o malo ca o peor (22).

………………………..

Nunca lle escoitei dicir que que a comida ou a bebida ocultaban as penas, pero si que, tomar decisións, razoar con competencia, non se pode facer co estómago baleiro (24)

……………………….

“ O que non loita nunca gaña. O que loita xa está a vencer. O medo é o inimigo máis malo que pode ter un home…”Esas e outras frases repetiumas moitas veces durante a súa vida (25).

……………………….

As lembranzas devólvenlle a un os días mortos e as persoas finadas (48).

……………………….

Pois a morte, dígome, é un proceso continuo, non é só cando enterramos unha persoa. Ise só é o último momento. Hai persoas vellas que morren mozas e horas que transcorren en segundos (50).

………………………

As verbas non dan sacado aínda toda a pena e a incerteza que levo dentro e as bágoas axudan a limpar a mente, o espírito, pois seica son a mellor lavativa da alma (52).

………………………

Fala, meu pai, fala. A túa fala é sagrada. Es un home libre. Ninguén pode xa destruír a túa liberdade. Esquece as túas doenzas e fala, Fálame, meu pai, fálame (59).

……………………..

Como  tanto me ten estar nun lado coma noutro, vou para sala de garda das operación como quen vai para un salón de lectura. Alí atópome con outros coñecidos que tamén están á espreita de que rematen os  médicos a faena cos seus e veñan informalos (67).

………………………

Hoxe non estou xa a medir o tempo, senón a medir a vida (68).

……………………..

Outra das cousas coas que goza o Xavieriño e con facer as cousas que os demais, aos seus anos, xa non poden realizar (76).

……………………..

Un lugar sen xente nova non é un lugar (77).

…………………….

A tristura e a soidade moito matan, demo que as parta! (82).

…………………….

-É que eu vivín moito. Estiven na guera e, logo, tres anos máis mobilizado…O que pasa é que, desde hai algún tempo, a cabeza xa esturría máis da conta e os pensamentos xa levan a un por onde queren, sen dalos dominado…Ser vello non lle é boa cousa…pero chegan a vellos todos os que non morren antes (86).

……………………

Fago que bote unha risada e síntome feliz. Penso na limitada eternidade das persoas que se fan querer (100).

……………………

Penso que os pais sempre se preocupan polos fillos teñan a idade que os fillos teñan; o cambio chega cando os fillos se comezan a preocupar polos pais (112).

…………………..

Ábrese de novo a porta e sae a médica. Diríxese a min e dime:

-De momento está estabilizado. Sufriu un shock anafiláctico. Dentro dun pouco virá o internista a velo e xa falará con vostede(120).

……………………

Non sei canto tempo pasamos falando, pois os momentos intensos non se miden por minutos nin segundos,senón por emocións. Emocións compartidas. Un mundo. Todo  o tempo do mundo (132).

………………………

Fito para o cadáver do Xavieriño e enxaergo placidez na súa expresión. Non choro. Teñoa sensación como de que rematei ao xeito un traballo importante. Sen saber o porqué nin pensalo, levanto o meu puño en alto, póñome firme e dígolle: “Ata sempre compañeiro” (158)

TODOS OS SALIENTADOS SON DO AUTOR

crítica de A MORTE DO MEU PAI (Afonso Eiré, Hércules Ediciones)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 10 de Maio de 2017 @ 5:33 p.m.

HOMENAXE AO PAI

Título: A morte do meu pai

Autor: Afonso Eiré

Editorial: Hércules Ediciones

A literatura é territorio emocional. Non é este o aspecto máis estudado pola crítica, certamente, que tende a antepoñer o reflexivo sobre o emocional. Porén ambos e dous poden darse ao mesmo tempo, é máis: afirmamos que acontecen paralelalemente a sabendas de que o aspecto reflexivo se acha relaxado en certos discursos que só pretenden a evasión do lector; aínda así a reflexión nunca desaparece do mundo interpretativo de quen le, aquí ou alí sempre aparece. Un bo exempo é este A morte do meu pai que Afonso Eiré nos presenta. Emoción e reflexión atópanse indisolubelmente unidas. Van da man. Xa desde o inicio desta Ars moriendi para galegos e galegas de hoxe nun tempo no que este xénero literario, por máis que tan preciso, xa non se estila ( 9, palabras de Marcial Gondar Portasany no prólogo). Para galegos e galegas e para o mundo, incrementamos, pois a morte non só é tabú entre nós senón en calquera outra cultura do noso planeta. Porque falar da morte convertiuse nun tema autenticamente tabú, como lembra Marcial Gondar, os tanatorios e o paso to tempo contribuíron a desocializar un tema que antes se socializara de maneira practicamente idéntica durante séculos, mais hoxe xa non existen carpideiras, vese como algo do pasado, igual que o acompañamento do cadáver nos velorios.

                     A literatura, a fin de contas, trata do noso existir no mundo, representa unha forma de comprensión da existencia do ser humano. Cando Afonso recibe unha chamada telefónica ás 9,37 da mañá, algo malo lle barrunta o seu corpo. Trátase dunha rotura de cadeira, o seu pai caeu e rompeu a cadeira. Así comeza un discurso que maioritariamente se desenvolverá no Hopistal de Monforte,e como tal literatura hospitalaria lembra Quen faga voar, de Xosé Vázquez Pintor (Laiovento) agás, sobre todo, nos casos nos que o seu pai lembra acontecementos da Guerra Civil. O seu pai, Xavier, Xavieriño, como lle chama sempre Afonso, co que establece unha intelixencia emocional que trascende as palabras. Un aceno, unha caricia, é abondo para se comunicaren entre eles. Trascende as palabras mais, nos primeiros días de estadía hospitalaria, son as lembranzas do Xavieriño, de 95 anos, as que tinxen o discurso, iso e as reflexións do fillo máis novo, Afonso, que é quen se atopa con el coidándoo.

                     Desde o mesmo inicio, Afonso, narrador en primeira persoa, establece un vínculo emocional co lector que se incrementará, que se axigantará conforme vaian pasando as páxinas. O sentido da vida está no contido reflexivo, mais tamén no emocional. O Xavieriño revélase como un home repleto de humanidade, poñendo un nó na gorxa do lector, pois sabe que rematará morrendo. Que é a morte o único antagonista neste discurso que salienta polos seus valores humanos; a morte, o único antagonista verdadeiramente importante que temos todos na vida, unha vida na que empezamos a morrer o mesmo día en que empezamos a vivir. Pero a boa literatura é perturbadora. Non deixa indiferente. Por iso, da man das emocións e as reflexións, o vínculo emocional establecido co lector se irá agrandando conforme pasen as páxinas, o nó na gorxa nesta homenaxe ao pai que é tamén unha homenaxe á vida, a partir da vida dun home bo que nunca fixo mal a ninguén.

                     O libro está concebido como unha catarse persoal do autor, logo da morte so seu pai ao apareceren complicacións despois da súa operación de cadeira, e  a unha catarse parecida chegará o lector despois da lectura de A morte do  meu pai.Unha catarse literaria que vén substituír as antigas formas de socialización da morte. Mediante a crúa e emocionada exposición dos derradeiros días de vida do seu pai, Afonso Eiré purifica o seu propio sentido da vida, verque no libro toda a soidade e preocupacións que viviu neses infortunados días, nunha exposición interior, nunha exposición pública do interior, do que corre polas veas do sentir neses fatídicos días. Para que serve a vida se os homes bos tamén morren? Para que gardemos a súa memoria, como nos partilla Afonso nesta A morte do meu pai ou de calquera outra, mais é o mellor que podemos facer na vida, por eles, por nós e polos que virán. Emocionada e emocionante, esta crónica mortuoria esperta unha fascinación difícil de cuantificar, xera unha resposta emocional a partir da interpretación do texto polo lector que poucas veces se acha en tamaña magnitude, pois sabe desde o mesmo inicio captar a empatía de quen vai pasando as páxinas. Sen ningunha floritura ou concesión, pura e simple confesión interior fiada na importancia do que se di, do que se sente, do que se reflexiona, todo o demais é superfluo.

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

subliñados de BLUES PARA MORAIMA (Miguel Anxo Fernández, Galaxia)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 8 de Maio de 2017 @ 8:11 p.m.

Tiñan que saír o pasado día 4, mais un entropezo meu impediuno. Van agora.

O cadáver que dispuñan para entrar no crematorio era o meu. Leron ben, o cadáver de quen escribe(9).

………………………….

Cría nunha televisión comprometida, idea en absoluto disparatada considerando que, na que eu me desenvolvía, era pública (11).

………………………..

De certo eran unha banda enquistada no poder e temerosos de que lles estragasen os seus privilexios gañados á conta de falcatruadas (11)

……………………….

Sobre a andaina anterior á ditadura tiñamos moi poucos datos ou mesmo confusos (22)

………………………..

O comunicado referíase a Afonso com un ilustre intelectual que retornaba do seu exilio, seica voluntario, para recibir unha merecida e inaprazable homenaxe (32-33).

……………………….

Por iso o meu xefe chumbaba dos pés. Non fose que lle sinalasen a porta (39).

……………………….

Tiña o porte elegante e o paso lento pero seguro de quen apurara a vida con intensidade (47):
……………………….

Por iso buscaban a via por outros métodos máis relacionados co peto que co servizo público, e actuaban cunha vergoñenta impunidade (56).

……………………….

Eran as mulleres da casa, a únicas moradoras, e ambas espertaran co sobresalto daquelas petadas. Se ocorrese algo, careacían de home que as acudise(105).

………………………

Na curta xeira naquelas aulas, asentei nas miñas conviccións e comecei a madureza na idea  do cine como ferramenta co que mudar a  sociedade (109).

………………………

-Pensa ben no risco da barafunda que se montará, e matina ata onde poderás resistir,porque irán por ti, pois teñen en xogo moito máis que o poder. Xógano todo  (135).

………………………

Nunca tal fixera, pero o medo é libre e non son ningún superman (157).

……………………

-Gárdate, van por ti –comezou a largar, aínda frenético, pero sen erguer a voz.

Pareino.

-Que merda dis?

Fixo coma se non escoitase e seguiu.

-Arriscan moito e molestas (175).

…………………….

Na filmación que encargamos, e polo que me contaron, o meu funeral transcorreu como lles conto (199).

……………………..

Era ben coñecida a súa lixeireza para fulminar os discrepantes e ninguén se arriscaba a amosar en público o desacordo pola súa persoa, que implicaba o cesamento ipso facto para ocupar algún cargo ou poñerse no albo dos medios afíns ao poder para ser crucificado con saña (211-212).

……………………

A base do seu argumentario, filtrado desde os medios próximos, mantíñase en denunciar que aquelas reportaxes só eran unha restra de calumnias vertidaspor un demente suicidado polo peso da súa propia mentira (231).

…………………..

A participación na malleira a Moraima, coas súas terribles consecuencias, malia ser delito prescrito por acontecer tanto tempo atrás, xa bastara para garantirlle a condena moral da sociedade (240).

…………………….

Foi esa unha das morais confirmadas: a memoria, ademais de teimuda, sempre retorna (250).

…………………..

TODOS OS SALIENTADOS SON DO AUTOR

crítica de BLUES PARA MORAIMA (Miguel Anxo Fernández, Galaxia)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 3 de Maio de 2017 @ 6:31 p.m.

THRILLER SOBRE A TRANSICIÓN

Título: Blues para Moraima

Autor: Miguel Anxo Fernández

Editorial: Galaxia

Se hai unha época escura, sobre a que se impuxo unha versión oficial e calquera outra interpretación fica arquivada no desprezo, esa é a transición do franquismo á democracia. Un lembra como se propagou aquilo de “ pacífico exemplo para o mundo” e ainda é hoxe cando se recorrre a esa visión “exemplar” para exportar a outros lugares con continxencia máis ou menos similar. Detrás desa exemplaridade hai, porén, un feixe de preguntas sen resposta e feitos escuros sobre os que pouco se ten novelado.Así, pois, o Premio Blanco Amor 2016, este Blues para Moraima que hoxe traemos ás páxinas da Ferradura toca un tema de indubidábel interese e actualidade. Cun ollo posto no thriller americano dos anos setenta, ou do thriller político-reivindicativo italiano desa mesma época, e outro na desmitificación da transición española, Miguel Anxo Fernández logra unha novela de grade axilidade narrativa, que non perde interese páxina a páxina.

            Un ilustre intelectual, cineasta para máis datos, regresa do seu exilio cando lle propoñen facer un programa televisivo en homenaxe súa. Ata a quí hai certo parecido coa biografía do propio Blanco Amor, tamén exiliado, ou de O exiliado e a primavera, de Manuel Veiga, onde tamén existe ese retorno aínda que por causas ben diferentes. E, se existe pouco coñecemento sobre o exilio, e menos osbre a etapa anterior ao golpe de estado franquista, a sopresa de Afonso vai ser fonda cando se atope os mesmos de sempre no poder. Mellor dito esa debería ser a sopresa do lector pois Afonso está perfectamente ao corrente.Non pode ser que unha  vez despedido o franquismo continúen no poder os mesmos. Porque o que o que Afonso se atopa é unha banda enquistada no poder e temerosos de que lles estragasen os seus privilexios gañados á conta de falcatruadas (11). Melitón Troncoso controla o poder político e Ulpiano Fontán, que tamén ten cargo no partido hexemónico, a Universidade. Cos dous manterá reunións Afonso. E os dous se verán retratados na represión que o franquismo propiciou.

Cómpre sinalar que esta revisión da transición se fai con case inxistencia de referencias temporais, toponímicas, e mesmo aos partidos políticos. Importan os feitos, alén das siglas que lles dean cobetura. Abonde indicar que o protagonista cre nunha televisión pública comprometida, medio no que traballa e se dispón a facer o programa homenaxe a Afonso, obviamente a televisión é pública mais non comprometida, de aí os problemas cos que se atopará o protagonista e responsábel do programa. O cadáver que dispuñan para entrar no crematorio era o meu. Leron ben, o cadáver de quen escribe(9). Así comeza a novela. Unha novela que, loxicamente, tamén ten que ver coa revisión da Memoria Histórica, que se fai imperiosa a fin de que non fiquen no poder personaxes da calaña de Melitón Troncoso (para que o lector atopará referente real doadamente, se así quixer ler a novela) ou Ulpiano Fontán. Porque se xa é unha vergona que nos anos 80 sigan no poder, aínda o é moito máis na actaulidade.

Oxalá todo fose como nas novelas. Oxalá o tempo todo o compoña, xa está tardando. Oxalá as falacatruadas, por moito tempo que pase, acaben tendo o seu castigo. Miguel Anxo Fernández ofrécenos unha posibilidade de facer xustiza histórica, por máis que esta non deixe de ser xustiza poética, literaria, reafírmanos na crenza de que non debemos deixar de loitar por ela, que todo crime, máis ou menos tarde, se paga. Cunha salientábel axilidade narrativa e un ritmo constante na resolución do conflito presentado, a novela ten unha lectura doada e amena, impactante desde o inicio, que mete ao lector  no desenvolvemento da trama con grande facilidade, como se dun thriller policial se tratara, pasando por riba do feito de que o protagonista central sexa anónimo, nunca se lle dea un nome, nunca se identifique.

Outro aspecto que fala do bo facer narrativo de Miguel Anxo Fernández son as personaxes secundarias. Como Luz ou como Canelas. Que dispoñen de pouco espazo para se manifestar mais resultan compactas e ben perfiladas. Ademais de que esas personaxes se revelarán imprescindíbeis na resolución do conflito xerado coa chegada de Afonso. Outra desas personaxes secundarias é Moraima, coa cal se ceba a infamia dos  covardes de peito descuberto e que dá título á novela. Porén todo isto non sería sen unha moi calculada distribución da tensión narrativa, o que Miguel Anxo Fernández fai dosificándoa en 45 capítulos breves, cada un deles chamando pola lectura do seguinte.

ASDO.: Xosé M. Eyré

 

 

 

 

subliñados de TERRA QUEIMADA (Ramón Caride, Embora)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 27 de Abril de 2017 @ 6:24 p.m.

O Elixio, o Sindo, o Vicente e o Ramón. Os catro son parte da paisaxe da tenda-taberna. Acoden xuntos e son compañeiros de naipes hai anos (13).

……………………………..

Os compadres sábeno ben. Ándanlle dando a leria onde máis doe, buscándolle as cóxegas. Como que son vellos, máis ca el; e, coa idade, dálles por criticar. Canto menos traballan máis critican. Puta que os pariu! (16).

…………………………….

O Elixio, viúvo e con dous fillos fóra, xanta a cotío coa sobriña que chegou hai pouco, impensadamente, de alén mar (23).

…………………………….

-Cóntanos o conto do teu avó, Elixio. Estes non o saben aínda –terma o Ramón, zalameiro, insistente, tras das primeiras copas, e da primeira negativa do vello, non moi firme, vendo axeitado o terreo para a sementeira.

-Que conto, oh? Que dis? O do meu avó Sandre non foi conto ningún… (33).

…………………………….

O meu avó respirou entón, algo aliviado. Por un intre, parecía que a fera sosegaba.

Se cadra, só viñera fozar coa criada, matinou; e cando a noite rematase, iríase. Era o mellor que podía pasar. El xa non era quen de pegar ollo (46).

…………………………….

Por iso quixo vir para Galicia, desde o Mediterráneo, en canto tivo a ocasión. Mais, polo de agora, acabou no macizo central,entre vellos que falan pouco e piñeiros que arden a cada paso, agardando un traslado á beiramar que nunca dá chegado  (53).

………………………….

-Sabedes o dito, o que está para un non o leva o demo….

-Pois eu aínda falei onte con il. Estábache sano coma un buxo. Quen contaba hoxe con isto? (63).

……………………….

“Foiche así, fillo, aquel fozón, que me miraba as pernas cando ía lavar ao río. Foi el que o fixo, mala rabia o  coma “ (67).

………………………..

Leva aldeas enteiras, case baleiras de xente, por diante. Leva silvas e froiteiras, leva monte comunal e caminos de carro, estradas e carreiros, fontes e pedreiras, lamas e fragas, eidos e resíos. E non para.(75).

………………………….

O incendio vese a moitos quilómetros, na autovía chea de coches acelerados, de xente que pasa e non mira. A autovía ateigada de carros fumegantes, e de vidas malgastadas. Coma todas as vidas, a fin de contas ( 84).

crítica de TERRA QUEIMADA (Ramón Caride, Edicións Embora)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 26 de Abril de 2017 @ 6:26 p.m.

NOVELA BREVE E INTENSA SOBRE OS LUMES

Título: Terra queimada

Autor: Ramón Caride

Editorial: Embora

A literatura, por activa ou por pasiva, debe ter sempre como referente a sociedade na que agroma. Neste caso, coa seca que estamos a padecer, que xa fixo aparecer os primeiros lumes, non pode vir máis ao caso a nova novela breve de Ramón Caride. Non se para en quen son os incendiarios, quen é o culpábel de tanto lume, de tanta terra queimada como a paisaxe nos amosa. Oxalá foran identificados e pertinentemente condenados os culpábeis, mais non está nas nosas mans. Semella que o único que podemos facer a xente de  a pé é sufirir as consecuencias, observar as cadeas de fume coma monstros que se elevan ao ceo, alén de denunciar sempre que estea nas nosas mans a aparición de lumes. Porén, hoxe por hoxe, temos a firme convicción de que os lumes son un negocio, un negocio máis, a alguén lle resultan rendíbeis, e mentres isto suceda coa impunidade que está a acontecer, non vai ser doado poñerlles fin.

                     Os  lumes son un feito, están aí, nun rural cada vez máis despoboado e coa escasa poboación existente envellecida, aspecto que capta moi ben Ramón Caride. Eladio, Sindo, Vicente, Ramón, tódalas tardes a botar a partida na de Tereixa de Sande, van entrados en anos malia seguiren activos algúns. A xente nova vén de fóra: Héctor, empregado na loita contra os lumes, e Sawa, vítima da trata de mulleres. Son uns días de calor abafante, aos que non lles pon fin a eterna chuvia do tópico porque non a hai. Son uns días preludio da traxedia que se abaterá.Nunha aldea calquera, calquera pois pode serr calquera aldea de Galiza, onde a xente vive do monte, da medeira. O monte que arderá. Mais non será esa a única traxedia que terá lugar. Elixio morre en estrañas circunstancias, outra traxedia que se foi cebando cos anos e que acontece no penúltimo capítulo.

                     Esta novela breve salienta por dúas cousas, alén de polo esmerado tratamento temporal. Polas personaxes moi ben definidas, moi ben perfiladas,porque con poucos trazos Ramón Caride é quen de compoñer unhas personaxes rexas, que saben a fidedigno, que respiran autenticidade por todos os poros da súa pel de papel. E por unha estratexia estrutural moi planificada. De primeiras, a novela breve é o xénero das poucas personaxes e do asunto único. Mais Ramón Caride non se  prega ás esixencias do xénero, as personaxes non son tan poucas como podería parecer, e no medio e medio do discurso hai tempo e lugar para un conto sobre a carlistada do XIX. Ese conto, conto encadrado no relato, ese conto do Meteco, do salvaxe bandido chamado Meteco, que conta o Elixio, puidera parecer unha simple estrataxema para alongar o discurso, para darlle máis fondura de páxinas. Mais a verdade é que está perfectamente incardinado dentro da trama. O conto que conta Elixio salienta aínda máis a dureza destas xentes, noutro tempo, é certo, mais non deixan de ser os mesmos que nada poderán facer contra o  lume. A dureza destas xentes do rural non amolece cos anos. Viven unhas vidas cheas de pedregadas na alma, nestas ou naquelas circunstancias mais unhas vidas repletas de pedregadas na alma. Pedregadas desas das que non se e esquecen. Por iso a morte do Elixio non é un azar máis, un infortunado azar máis. Había contas pendentes.

                     Sempre hai contas pendentes. Héctor tamén ten as súas. Nado fóra de Galiza, el turra por volver. E volve, non ao destino que el elixiría, o mar, mais polo menos está máis cerca. E, cando menos o agarda, o pasado tamén lle volve. Neste caso na figura de Sawa, muller subsahariana que salva, antes traballara en Salvamento Marítimo no Mediterráneo. Vaina atopar no Colina, cando asiste a unha celebración para a que non tiña nin moitas ganas de ir, mais vai, ao Colina, nome polo que se coñece un establecemento illado no medio e medio do monte, onde as mulleres son o principal reclamo. Alí, quen llo diría?, vai dar con aquela muller nova que el contribuíra a salvar do seguro naufraxio da patera na que viaxaba, na que fuxía dun lugar onde o único que podería agardar era a morte.

Eis unha boa oportunidade de ter entre as mans boa literatura, na forma de novela breve, que non é unha novela vida a menos seón un xénero de seu, coas súas esixencias e estipulacións, que para Ramón Caride non son unha prisión que o encadea, senón ocasión para choutar por enribas regras establecidas, cunha estrutura moi calculada que é a que fai posíbel todo iso. Literatura que sabe a boa literatura, literatura que sabe a autenticidade.

 

ASDO.: Xosé M. Eyré Val

subliñados de SACAR A LINGUA É DE MALA EDUCACIÓN ( Manuel Núñez Singala, Galaxia)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 20 de Abril de 2017 @ 8:28 p.m.

Todos os salientados son do autor.

Á hora de escoller a lingua en que falarlles poden xurdir dúbidas sobre o que é mellor para eles, que aprendan só unha lingua ou varios idiomas?, ou, no caso de optar por varios, cantos?, cales?, como? (7)

…………………………….

Teño observado que algún galegos perciben a lingua como un lastre (…) pero teño o firme convencemento de que se trata dunha equivocación. Porque non falar galego é furtárllelo aos fillos (7)

……………………………

Vivir nunha terra que nos ofrece o privilexio de permitirnos, a cambio dunha mínima curiosidade, ser competentes en dous idiomas é unha vantaxe que case nunca valoramos como deberíamos (15).

…………………………..

O censurable comportamento dos docentes era o reflexo dun ambiente de represión sobre a lingua galega que todos coñecemos e que está abondosamente documentado en leis, ordes e decretos da época (15)

…………………………….

(…) escoller o 50 por cento cando é posible quedar co 100 non resulta moi intelixente (17).

……………………………

(…) a mellor elección, en cuestión de linguas,  é non escoller. Porque opción neste caso implica renuncia, e non deberíamos renunciar a nada (23).

…………………………..

A capacidade de aprender dos seres humanos é extraordinaria (…) porque somos seres curiosos e moi aptos para adquirir coñecementos e dominar novas habilidades (26)

…………………………..

(…) hai moitos científicos e pensadores que concordan na probabilidade de que na evolución triunfasen os cerebros que fosen máis aptos para a aprendizaxe (28).

…………………………

En efecto, canto máis saibamos máis cousas poderemos aprender e canto máis aprendamos máis saberemos (28).

…………………………

Ignoramos que a aprendizaxe de idiomas nos nenos segue uns patróns completamente diferentes ao que ocorre nos adultos (29)

……………………….

Está demostrado que calquera neno san pode aprender sen aparente esforzo dúas, tres ou máis linguas de maneira simultánea, sempre que estea exposto a elas dende a  súa infancia e reciba os estímulos adecuados, sobre todo se os pais empregan e valoran as linguas que desexan que adquira o pequeno (29).

……………………….

(…) falar dende a infancia dúas ou máis lingua é simplemente un feito moito máis común do que nos poida parecer. Debemos ter presente que unha parte importantísima da humanidade é bilingüe ou trilingüe dende o inicio (30)

………………………

Vimos preparados “de serie “ para facerlle fronte ao reto da aprendizaxe lingüística e  posuímos unha mente marabillosamente adaptada para facer fronte a este desafío (30).

……………………..

O cerebro dun neno pequeno é, por tanto, un dispendio de capacidade(32).

……………………..

Unha exposición a  diversas linguas pode xogar un papel clave no número e densidade de conexións neuronais que o pequeno vaia establecer xa que existen evidencias de que a experiencia moldea o desenvolvemento antómico e os circuítos neuronais dos cerebros dos bebés (35).

………………………

(…) o manexo de varias linguas xera unha maior actividade cognitiva e tamén maiores recursos neurofuncionais, o que lles proporciona a estes nenos unha mellora das función cerebrais (36).

………………………

(…) cando se trata de linguas separadas por unha gran distancia, o galego e o chinés, por exemplo, resulta especialmente beneficioso para a creatividade e para flexibilidade mental (…) e cando se trata de linguas máis próximas (..) os beneficios céntranse nun reforzo da capacidade de atención (37)

……………………….

A aprendizaxe aliméntase sobre todo da propia aprendizaxe (37).

………………………

Non se trata de que o saber non ocupe lugar, é que en realidade o saber crea lugar (38).

……………………..

(…) é o saber o que fai  grande a intelixencia (38).

crítica de SACAR A LINGUA É DE MALA EDUCACIÓN (Manuel Núñez Singala, Galaxia)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 19 de Abril de 2017 @ 6:30 p.m.

EN DEFENSA DO BILINGÜÍSMO

Título: Sacar a lingua é de mala educación

Autor: Manuel Núñez Singala

Editorial: Galaxia

Pode parecer mentira mais vivimos nun país privilexiado pola coexistencia de dúas linguas, algo que non poden dicir en Madrid, por exemplo. E pode que nese sentimento de inferioridade tan no fondo estea a razón dos contínuos ataques que sofren a lingua galega, o esukera ou o catalán. Igual soa forte de máis, porén estou absolutamente convencido: se nós temos unha soa lingua, a  ver por qué vós ides ter dúas. Na actualidade desta cuesión da lingua hai que entender o novo libro de Manuel Núñez Singala, que hoxe traemos a estas páxinas da Ferradura. E dicimos que pode parecer mentira porque, en cuestión de linguas o imortante é sumar (72). Non cabe dúbida de que canto máis se saiba mellor,  falar máis dun idioma é un adestramento que fortalece a musculatura intelectual e que produce melloras cognitivas (43). Porén vivimos tempos nos que temos que aturar gratuítos ataques ao galego, velaí está Galicia Bilingüe como exemplo, mais non só senón que a propia Xunta de Galicia, que debería amparar e protexer o galego, lexisla contra el en nome dunha suposta igualdade de de dereitos que nunca resulta equitativa, levando  o galego sempre as de perder porque parte dunha situación asimétrica xa desde a propia cocepción do Estado español, onde cada vez que saes da túa comunidade autónoma perdes os dereitos lingüísticos que deberías detentar en todo o territorio, en calquera lugar. Mais tamén unha situación asimétrica na mesma comunidade autónoma, porque o castelán resulta a lingua prestixiada mentres o galego é a lingua B, malia ser a lingua propia de Galiza.

Non aprender as dúas linguas equivale a non aprender o galego. Non usar as dúas linguas equivale a non usar o galego. Por suposto que existen galegofalantes que ensinan os seus fillos a súa propia lingua. Mais a presión social fai que isto sexa cada día máis complicado. Precisamente para estes pais, libros como o de Manuel Núñez Singala representan un reforzamento moi  valioso. Non é que forneza das ferramentas imprescindíbeis para loitar contra a imposición do castelán, cousa complicada en si mesma, mais si fornece unha aparataxe teórico-práctica para aprender o galego tamén, para non esquecer ningunha das dúas linguas, porque unha defensa do galego non equivale a un ataque ao castelán. Acontece iso coa inmersión lingüística. É boa mentres se trate de aprender inglés, ou castelán, mais resulta un completo ataque á liberdade lingüística cando se trata do galego. Desde  o punto de vista lóxico e didáctico semellante dislate non se pode manter, resulta inclusive risíbel, cómico. Mais vivimos nun país onde as propias autoridades que debían velar pola inmersión lingüística, procurala á menor oportunidade, son as máximas intersadas en que non se produza.

Como di Nüñez Singala, en cuestión de linguas o importante é sumar. Escoller o 50 por cento cando é posible quedar co 100 non resulta moi intelixente (17). Sobre todo se dese xeito estamos desaproveitando as vantaxes que supón saber máis dunha lingua, vantaxes moi claramente expostas polo autor e que son meirandes cando se trata da aprendizaxe de nenos pequenos, porque  a aprendizaxe de idiomas nos nenos segue uns patróns completamente diferentes ao que ocorre nos adultos (29) As argumentacións e exemplificacións non só son claras e certeiras senón tamén imposíbeis de negar. Porque se trata diso, dun libro claro e preciso, que renuncia a recursos como as notas a rodapé, para que a lexibilidade do argumentario sexa fluída, quen teñas interese en profundizar nalgún aspecto particular pode facelo a través e desde a bibliografía. Outro libro a engadir a bibliografía que cuestión da lingua desatou unha vez que o Partido Popular quebrou o consenso que ata entón existía e se dedicou a desprotexer o galego, cando non a  atacalo.

Se só lles ensinamos unha soa lingua en realidade estamos xa decidindo por eles e restrinxindo as súas alternativas, porque ninguén pode elixir falar nun idioma que descoñece ou no que se sente pouco competente (39). E resulta innegábel que a nosa destreza ligüística é fundamental porque impulsa a nosa capacidade intelectual (41). Por iso sacar a lingua é de mala educación, entendendo que privar da lingua é de pouca educación. Iso como mínimo e non querendo furgar máis fondo. Porque en realidade sacar a lingua supón todo un atentado á riqueza que por nacemento temos todos os galegos. Porque falar máis dun idioma é un adestramento que fortalece a musculatura intelectual e que produce melloras cognitivas (43) Certamente falar dúas ou máis linguas non vai facer de nós nin dos nosos fillos uns xenios, non vai premios Nobel. Pero sen dúbida contribuirá a que teñamos, nós e  eles, unha mente máis aberta (62).

Ademais debemos ter en conta que o anormal é ser monolingües, a inmensa maioría da poboación mundial vive en territorios onde falan máis dunha lingua. Querer empobrecernos resulta, como mínimo, do xénero parvo. E téñase en conta que toda esta literatura se produce desde o galego, tamén beneficia os castelanfalantes, mais faise desde o  galego, non nos chega desde o castelán. Dito sexa de paso, a ver quen de verdade aposta polo lastre da burramia.

 

ASDO.: Xosé M. Eyré

 

 

 

 

 

subliñados de OS AFORISMOS DO RISO FUTURISTA (VV.AA. XERAIS)

Filed under: ACTUALIDADE LITERARIA,CRÓNICA DA CRÍTICA,CRÍTICA DE ACTUALIDADE — 13 de Abril de 2017 @ 6:08 p.m.

Nesta ocasión, para os nosos subliñados escollemos unha fórmula equitativa cos autores, seleccionar un de cada autor ou autora.

ALFONSO ÁLVAREZ CÁCCAMO

Se Xesús Cristo predicase que só era fillo do Xefe,o segundo de a bordo, quizais non padecería o martirio da crucifixión (12).

…………………………….

XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO

Aló arriba, suspendidos no equilibrio da avidez furiosa, viven os poderosos, seres noxentos e ridículos (14).

……………………………

VICENTE ARAGUAS

Os aforismos de puro libérrimo non se poden aforar. Terán de ser, pois, desaforados. Se non, non (17).

……………………………

FERMÍN BOUZA

Se agardas por ti mesmo nunca darás chegado (20).

……………………………..

LINO BRAXE

As ideas son o mellor amigo das ideoloxías, e as ideoloxías o peor inimigo das ideas (23).

……………………………..

TUCHO CALVO

Os ceos non existen.Impideos a exclusión dos que aspiran á felicidade con metas diferentes. Os soños de felicidade están na tolerancia e o respecto (25).

……………………………..

RAMÓN CARIDE OGANDO

O problema da opinión pública

é que adoita ser privada (26)

………………………………..

FINA CASALDERREY

Levan pontes as riadas, cando non se fan con  palabras.

……………………………….

MARTA DACOSTA

Escribir é como colocar espellos en que descubrirnos e recoñecernos. Identificarnos (32).

LOIS DIÉGUEZ

Cromosomas. Cromosomos.

Cromosumas. Cromosemas.

Cromosimas. Cromosimios (38).

……………………………….

F.X. FERNÁNDEZ NAVAL

ESCALEIRA

Polo si ou polo non dubidamos

Polosi ou polo non case sempre perdemos (39)

…………………………………

ALFREDO FERREIRO

A audacia é a supérflua genialidade do nosso tempo (41),

……………………………….

MANUEL FORCADELA

SEMÁNTICA

O malo (ou o  bo) do azar é que non quere dicir nada. Significa sen vontade (43).

…………………………….

XOSÉ LOIS GARCÍA

A vida é unha curiosidade do azar (45).

………………………………

XAVIER LAMA

Se o tempo fose ouro, o mundo estaría cheo de xoierías de saldo (50).

………………………………

RAFAEL LEMA

O poeta que non escribe é un ser enfermo, cheo dunha vida que espera xurdir en arrebato (53).

……………………………

ARCADIO LÓPEZ CASANOVA

Quen moita présa leva

nunca chega (57).

……………………………

XOSÉ MARÍA MONTERROSO DEVESA

Quanto daño fixeron e seguen a fazer as religions (fora alguns supostos benefícios pedagógicos)! (63)

…………………………..

ALEXANDRE NERIUM

Vicir cara ó salitre, esa dozura (69):

…………………………..

ISIDRO NOVO

O narrador debe aspirar a velo todo; o poeta, a ver o que ninguén ve (70).

…………………………..

OLGA PATIÑO NOGUEIRA

Non hai nada que ilumine tanto como o encontró co outro (71).

…………………………..

ÁNXELES PENAS

Non se pode roubar a luz do sol, por iso Ícaro perdeu as ás  (74).

…………………………..

MANUEL PEREIRA VALCÁRCEL

Amorte é un feito illado. Afortunadamente (77).

………………………….

GUSTAVO PERNAS

A gravata é unha soga elegante que nos ata á rutina (82)

………………………….

FRANCISCO PILLADO

O sistema inmunolóxico non reacciona diante dos parvos (83).

…………………………

CÉSAR PORTELA

As boas accións non cotizan en bolsa ( 86).

………………………..

XAVIER QUEIPO

A nostalxia é mala compañeira, idealiza o pasado, ensombrece o presente e dificulta o futuro (91).

…………………………

MARÍA XOSÉ QUEIZÁN

Matar pola patria: honra; matar en nome propio: crime (96).

………………………..

XESÚS RÁBADE PAREDES

Cada pouco, a conciencia debe ser sacudida, como o medo, para que non se oxide (97).

………………………..

HENRIQUE RABUÑAL

Descifra a poesía que hai en ti e tradúcea a versos sinceros. O escritor, aínda sen público, é un servidor público (102)

……………………………

BALDO RAMOS

Un país con tantos poetas obríganos a medir moito as

nosas palabras.

mesmo cando calamos (107)

……………………………..

CARLOS REIGOSA

Amigo, fai cousas provisionais e deixa as definitivas para os deuses (110).

…………………………….

X. H. RIVADULLA CORCÓN

Se naces xunto ao mar o seu rumor será o teu rumor ou serás xordo ao teu propio son (113).

………………………….

CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

Gústanos teorizar sobre a integración das artes porque cando nos amamos témolas todas integradas en nós (121).

…………………………

MIGUEL SANDE

Só hai vida e morte, o demais son adxectivos (124)

…………………………

XAVIER SEOANE

Non gastes toda  enerxía no berro, porque precisarás moita cando se faga o silencio (125)

………………………..

SIRO LÓPEZ

TEMPO

Confirmado: o tempo non ten orellas (129).

…………………………

NACHO TAIBO

Hai moito que son disléxico: quero escribir magnate e sempre me saemangante (134)

………………………..

DORES TEMBRÁS

desexo

 

atopar o instante no que

o pensamento colapsa a acción (139)

…………………………

RAMIRO TORRES

O labor certo de qualquer arquitectura é levatra as paredes para fecundar o assombro (140)

………………………..

XULIO VALCÁRCEL

Pénsase eterna a pedra, e será area ( 142).

…………………………

XOSÉ VÁQUEZ CEREIXO

Se nada coñeces, nada has dubidar ( 145)

………………………..

XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

o corpo non pode e a terra non cansa (147)

…………………………

EVA VEIGA

Só posuímos en realidade o que perdemos ( 148).

…………………………..

FIDEL VIDAL

Se queres adiantar un tema, é dicir, ser un adiantado, non tires polo atallo: perderás os albores e as regalías ods arredores ( 149).

……………………………

HELENA VILLAR JANEIRO

A caridade é humana, pero humilla. A xustiza éo máis, pois dignifica (153)